Enquete wonen


De Werkgroep Visie is druk bezig om door middel van interviews en bijeenkomsten de Dorpsvisie opnieuw vorm te geven. Een van de onderwerpen is Wonen en graag maakt de Werkgroep iedereen er op attent dat de enquete hierover door iedereen kan worden ingevuld en ingediend. Het document is hieronder te downloaden. Instructies zijn te vinden in het document.

Enquete wonen