Dorpsvisie

De Kiel, het dorp waar alles samenkomt


Op eigen kracht ontwikkelden we een duidelijke visie op ons dorp…..
Als bestuur van Dorpsbelangen De Kiel presenteren we met enige trots onze dorpsvisie onder de titel: De Kiel, het dorp waar alles samen komt. Die trots betreft zeker het feit dat deze visie zonder externe begeleiding door de inwoners van De Kiel zelf tot stand is gebracht. Minstens een kwart van de inwoners heeft er op een of andere wijze aan meegewerkt. Ook het tijdsbestek van 9 maanden waarin de dorpsvisie is gerealiseerd, is naar onze mening een uitstekende prestatie.

Wij gaan ervan uit dat deze visie niet alleen een warm plekje zal krijgen in het dorp zelf, maar ook binnen de besluitvormende bestuurlijke organen. Natuurlijk met maar één doel: ons dorp De Kiel ook voor de toekomst te laten schitteren. Een dorp waar het goed wonen is en het gezellig wonen blijft. Onderlinge verbondenheid en trots zijn belangrijke kernwaarden voor De Kiel. Versterking van deze kernwaarden zullen de gemeenschap en leefbaarheid van het dorp verder tot bloei laten komen.

Als bestuur van Dorpsbelangen hebben we er het volste vertrouwen in dat we in De Kiel de komende jaren succesvol uitvoering gaan geven aan de ontwikkelingen en prioriteiten die we als dorp in deze dorpsvisie
hebben gesteld.

De Kiel, 30 maart 2015,
Jaap Ruiter,
Voorzitter Vereniging van Dorpsbelangen voor De Kiel e.o.

Download de Dorpsvisie (omvang 8,5 MB): de Kiel dorpsvisie 2015-2025c