Contact personen

De volgende mensen zitten in het bestuur van de Vereniging voor Dorpsbelangen voor de Kiel e.o.:

Voorzitter : de heer J. Ruiterjaapruiter
Secretaris : de heer G. Egbers
Penningmeester : Mevrouw D. de Vries
Bestuursleden :
De heer A. de Groot
Mevrouw H. Schans
De heer R. Thiele
Mevrouw B. Rozeman
Mevrouw C. Grasdijk

De volgende mensen zitten in het bestuur van de Stichting Dorpshuis de Kiel:aed

Voorzitter : Mevrouw W. Hummel
Secretaris : Mevrouw B. Rozeman
Penningmeester : De heer A. van Ginneken

De volgende mensen zitten in de Kinderclub van De Kiel:

Voorzitter : Dhr H. van der Meulenkinder_contact
Secretaris : Mevrouw M. Vedelaar
Penningmeester : Mevrouw D. de Vries