Werkgroep Onderhoud

In en om ons dorp zijn er natuurlijk altijd zaken die aandacht behoeven om onze leefomgeving toonbaar en bruikbaar te houden. De werkgroep Onderhoud buigt zich over dit soort onderwerpen en samen met een aantal vrijwilligers zorgen ze voor de praktische invulling.

Meedenken of meehelpen? Neem contact met ons op!

Contactpersoon: Anco de Korte