Werkgroep Zorg

Door vergrijzing en het afnemen van de zorg faciliteiten en voorzieningen wordt zorg voor elkaar telkens belangrijker. De werkgroep Zorg denkt na over mogelijkheden om de zorg toegankelijk te houden voor de inwoners van De Kiel. Dat dit niet alleen gaat over commerciële zorg en/of zorg voor elkaar blijkt uit de samenwerking met de werkgroep Activiteiten waarmee gezamenlijk voor de senioren doelgroep ook ontspannende activiteiten worden georganiseerd.

Op dit moment staat onze groep een beetje op de achtergrond. Onze groep bestaat uit mensen die op een of andere
manier een connectie met de zorg hebben. Ik ben blij dat ik in gezelschap ben van dames die een warm hart naar de ouderen toe dragen en die ook naast hun werk bij een activiteit willen helpen. Ik ben blij dat ik in geval van nood terug kan vallen op Marlien, Miranda, Geertje, Anja en Joke. Ik mag met trots zeggen dat De Kiel bol staat van mensen die als mantelzorgers fungeren. Er zijn mantelzorgers die uit vrije wil iets signaleren en zo kleine dingen voor een oudere, of behoevende kunnen/mogen doen. Dit kan ook een klein iets zijn zoals een pannenkoek of een pannetje soep brengen of een praatje en/ of een luisterend oor. En er zijn mantelzorgers die gevraagd zijn om een bepaalde taak bij een oudere op zich te nemen. Ik weet uit ervaring dat deze mantelzorgers dit al jaren vol verve doen. De taken zoals hond uitlaten, container naar de weg, postverkeer, contact tussen bepaalde instanties, gazon maaien en vervoer vakanties. In dit soort gevallen is het belangrijk dat er meerdere mantelzorgers zijn; dit om overbelasting te voorkomen, want het is een hele verantwoordelijkheid. Mooi dat het onder de mantelzorgers ook goed geregeld is dat bij ziekte of vakantie er nog altijd iemand is die kan inspringen.
Onze visie is eenzaamheid onder de ouderen te verminderen en de ouderen zoveel mogelijk mee laten participeren bij bepaalde activiteiten. Zo was de High Tea een groot succes. Contacten werden weer aangehaald en herinneringen uitgewisseld. Kon iemand niet op eigen kracht komen dan werd diegene met de rolstoel of per auto opgehaald. Wat wij als zorggroep zouden willen is om de zorgvraag, behoeftes en wensen van de mensen/ouderen in kaart te brengen d.m.v. een inventarisatielijst en zo met deze kleine leidraad aan de gang te gaan. Dus stel dat iemand afhankelijk is van een familielid die iemand naar het ziekenhuis of hobby brengt, onverhoopt ziek is( of een andere reden) en dit niet kan realiseren, dat diegene kan bellen naar mensen die op een telefoonlijst staan. Dit is een lijst waarop mensen staan die hebben aangegeven best wel een keer iemand weg te willen brengen. Wat wij graag zouden willen zien is dat er dorpsgenoten zijn die aangeven wel bepaalde taken te willen uitvoeren zoals tuinieren [maaien, snoeien], wandeling of gewoon een keer boodschappen willen doen, of mensen naar een activiteit te willen brengen die men zelf niet kan doen i.v.m. vervoer problemen.

Ik weet dat het soms erg lastig is, en dat sommige mensen wat terughoudend zijn, maar kleine stapjes kunnen grote stappen worden. Het kan zo zijn dat wat voor ons iets kleins en heel gewoon is, voor een ander iets groots is en zijn/haar leven een heel ander perspectief krijgt.

Contactpersoon: Brenda Pot werkgroep.zorg@dekiel.info