Dorpsinformatie

DE KIEL EN HAAR OMGEVING

Dorp De Kiel
De Kiel wordt bewoond door een kleine actieve gemeenschap van minder dan 400 personen. Hiervan wonen de meeste aan één van de 7 wegen die het dorp kent. De Kiel ligt in het meest noordelijke puntje van de Gemeente Coevorden waarvan het deel uitmaakt. Door de centrale ligging en de verschillende omliggende  boswachterijen vormt De Kiel een prima uitvalsbasis voor o.a. fietstochten, paardrijden en wandelingen. Wij wensen u een aangenaam verblijf in en om ons dorp!

Rolderrug
afb_rug
De Kiel bevindt zich op de Rolderrug, een verhoging in het landschap circa 20 meter boven zeeniveau. De Rolderrug (of Rug van Sleen) is minder hoog en scherp begrensd dan de Hondsrug maar hier en daar toch goed zichtbaar in het landschap. Het ontstaan van de rug is niet eenduidig verklaard. Aan het einde van de ijstijd bij het smelten van het landijs bleven veel stenen achter. In die tijd ontstonden ook de vier parallelle ruggen: de Zijerrug, de Rolderrug, de rug van Tynaarlo en de Hondsrug. Zij geven het landschap haar licht glooiende karakter. Door de Rolderrug stroomt het water van De Kiel weg in drie richtingen: het noorden, het zuiden en het westen. We hebben hier dan ook te maken met een bijzondere waterhuishouding. Op de Rolderrug bevinden zich van noordwest naar zuidoost o.a. de plaatsen Rolde, Grolloo, Schoonloo, De Kiel, Schoonoord, Noord-Sleen en Sleen.

Grote keien
In het bos hier dichtbij ligt ‘De Kielse Kei’, een grote granieten zwerfkei die afkomstig is uit Scandinavië en meegevoerd is door het landijs. De kei getuigt van de grote kracht waarmee het ijspakket over Drenthe schoof. Op korte afstand hiervan bevindt zich ook het ‘Drents Onderonsje’ een kunstwerk van enorme keien.

Zand, Veen, Heide en Bos
De Kiel ligt op de grens van het afgeveende gebied. De oorspronkelijke zandgronden en de heidevelden hebben inmiddels plaatsgemaakt voor bossen en velden. Enkele veenputten (petgaten), vennetjes en heideveldjes zijn nog in de bossen te vinden. Door dit landschap is er een keur aan dieren te vinden waaronder de zeldzame zandhagedis, vossen, slangen, reeën, dassen en veel soorten vogels.

DE KIEL EN HAAR HISTORIE

Eerste bewoning
De Kiel ontstond ongeveer een jaar na het nabij gelegen Schoonoord rond 1855. De Kiel begon zijn ontwikkeling als een ‘vluchtheuvel’, een nederzetting van mensen die zich elders niet thuis voelden of waren verbannen. De bewoners hadden hier, midden op de heide en ver van de streng controlerende dorpsgemeenschappen, in volle vrijheid hun onderkomen gebouwd. Het was toentertijd in Drenthe een ongeschreven wet dat het bouwsel mocht blijven staan als de schoorsteen had gerookt vóórdat de eigenaar van de grond de nieuwkomer had weggejaagd. De eerste huizen waren gebouwd van hout, plaggen en veen. In die tijd was De Kiel niets anders dan een nederzetting van hoofdzakelijk verspreid staande plaggenhutten. Nagebouwde hutten zijn te vinden in het Openlucht Museum ‘Ellert en Brammert’ net buiten De Kiel.

Zeven Marken
Drenthe was vóór de Franse tijd verdeeld in ‘dingspils’. Een ‘dingspil’ is een op zichzelf staande georganiseerde eenheid met eigen bestuur, rechtspraak, taal en gebruiken. Elke ‘dingspil’ bestaat uit een aantal ‘marken’ (gemeenschapsgronden) die weer bestaan uit buurtschappen. In De Kiel kwamen Zeven Marken samen in één punt. Zij die aan het bevoegd gezag wilde ontkomen maakten dankbaar gebruik van dit punt omdat het hier erg makkelijk was om van het ene gebied in het andere over te stappen. Deze unieke plaats is nu gemarkeerd met een steen aan het einde van de straat ‘De Tip’.

Zelfvoorzienend
Halverwege de vorige eeuw ontstonden in het dorp op den duur allerlei winkeltjes en bedrijfjes zoals een kruidenier, een fietsenmaker, een benzinestation, een naaiatelier, een slager en een doe-het-zelf zaak waardoor de bevolking aardig zelfvoorzienend was. In de meer recente geschiedenis zijn ze allemaal verdwenen en is De Kiel vooral een plaats waar wonen en recreëren centraal staat.