1: Rolderstraat

Op 30-4-1898 staat er in de krant: Veel woningbouw rond Zevenmarken: 40 woonhuisjes en hutten. Het gevolg van werk in de Eeserveen en Wesdorperveen.
We kijken even naar rechts. Dat mooie opgeknapte huis aan de overzijde, Tramstraat nr.84, was vanaf 1925 een kruidenierswinkel van Hummel. Er werden ook alcoholische dranken verkocht. Later werd het een Sparwinkel die tot 1980 heeft bestaan. Daarna kwam er een doe-het-zelf winkel in van Braam, die er vervolgens een woonhuis van maakte en later weer een autobedrijf.

Er was een tramrail in De Kiel, waar nu het fietspad is. Lendekamp woonde aan het tracé en wilde ervoor geen grond afstaan. Dit heeft geleid tot een rechtszaak, die hij uiteindelijk verloren heeft. De stoomtram reed tussen 3-6-1918 en 10-5-1947, dus bijna 30 jaar. In 1948 is er begonnen met een buslijn met de naam EDS (Eerste Drentse Stoom-maatschappij). De eerste busconductrice was Jankie Lendekamp, de dochter van de Fam. Lendekamp van het café.


Het café in De Kiel bestaat al vanaf 1927. Daarna café-restaurant. Nu, sinds 28-12-2010, woonhuis.
Achter het café werd één keer in het jaar buurtfeest gehouden. Zaterdags werden er voor de kinderen spelletjes gedaan en zondags was er altijd ringsteken en ook wel wedstrijden met hazewindhonden. Ook was er zaterdags een draaimolen en op de avond werd die omgebouwd tot zweefmolen en die draaide ook op de zondag. Beide dagen stond er een tent naast het café. Het café was eerst van W. Trip, die het verkocht aan Wietze Lendekamp. Diens zoon Henderik,(getrouwd met Geertje Haak) volgde de Horecaschool in Haren, nam de zaak over, samen met de borrelarij (limonade gazeuze). Er stond ook een kwalsterpot (kwispedoor) in het café (een spuugpot voor pruimtabak) Dit café was verderop aan de Rolderstraat. Later bouwden ze een nieuw café, waar later restaurant De Brasserie kwam.

TijdensWO II hebben de Duitsers de school gevorderd. Er werd les gegeven bij Lendekamp in het café en bij de Ebenaëzers in de zaal. Toen ook die ruimtes werden gevorderd, werd er geen les meer gegeven tot na de bevrijding.

Wietze Lendekamp trouwde met Wiegertje Knol en woonde in het veen, waar hij grond had gekocht van iemand uit Nieuw Buinen. Het ‘Lendekamp’s veentje’ ligt waarschijnlijk iets ten noorden van De Kiel, rechts van de Noorderweg, vlak bij het bos.

Huis nummer 11: Een kruidenierswinkel, was v.a.1932 eigendom van Fam. H.Brinks. Deze is dichtgegaan in 1964 en is woonhuis geworden tot 1995 daarna is het huis helemaal afgebroken en helemaal nieuw gebouwd.
Huis nummer 3 was ooit een zonnestudio.
Huis nummer 6 was in de jaren ’70 bij sneeuw een keer helemaal onder. Alleen de rokende schoorsteen stak er nog boven uit.
Huis nummer 10: De gezusters Huisman (naaiateliertje van ±1920 tot 1960. Aaltje was ± 40 jaar naaister en Willemke ± 30 jaar.
Rolderstraat 14 was van 1927 tot 1955 een slagerij. De slagerij van fam. De Lange. Het gezin heeft er met 17 kinderen gewoond. In de laatste oorlogsjaren trouwde er een zoon en die heeft daar ook nog bij gewoond; dus toen woonden ze er in totaal  met 21 personen. Ze zijn vertrokken met hun slagerij naar het naast gelegen dorp Schoonoord.
Van 1955 tot plm. 1968 was er een fietsenmakerij en benzinepomp. Het bedrijf is toen gesaneerd en beëindigd. In het kleine huisje naast het huis was de fietsenmakerij. Nu is het woonhuis met vakantiehuisjes die te huur zijn.

De school in De Kiel(nr.18) met woonhuis (nr.20) ernaast is al van 1931. Ons dorpshuis (nr.16) was toen kleuterschool. Tijdens de WO II hebben de Duitsers de school gevorderd. Er werd les gegeven bij Lendekamp (het café) en bij de Ebenaëzers in de zaal. Toen ook die ruimtes werden gevorderd werd een geen les meer gegeven tot na de bevrijding.
Beelden uit 1966 zijn te zien op: http://www.youtube.com/watch?v=BB3LhA8lmw4

Het huis van Rolderstraat 22 staat er al v.a. 1937. De boerderij op Rolderstraat 28 was al in hun bezit v.a. 1904 en werd in 1963 afgebroken en vervangen door een nieuw woonhuis.

Meer informatie: Meer over de familie Lendekamp