Dorpskrant

winterDe Dorpskrant verschijnt 4x per jaar en wordt in gedrukte vorm voor leden van de Dorpsvereniging. De redactie wordt gevormd door Trudi van der Meer en Saskia Minderman.

Kopij en opmerkingen worden altijd op prijs gesteld via redactie@dekiel.info

Klik hier voor de dorpskrant:
zomer 2020
voorjaar 2020