Werkgroep Duurzaamheid

Verslag van de Werkgroep Duurzaamheid 2021-2022 (13-09-2022)

Midden 2021 zijn we van start gegaan als werkgroep Duurzaamheid.

We zijn deze werkgroep gestart omdat we ons zorgen maken over het milieu (vervuiling, afname biodiversiteit, opwarming) en de wetenschap en omdat we van de overheid in 2050 van de fossiele brandstoffen af moeten zijn. Daarbij de problemen met de levering van fossiele brandstoffen en de kostenstijging van gas en elektra.

We vroegen ons af wat dat voor iedereen zou betekenen en maakten ons zorgen over de maatregelen die ons van hogerhand zouden kunnen worden opgelegd, zonder dat we zelf zicht zouden hebben op wat goede maatregelen voor ons dorp zouden zijn.

In de gesprekken in het kader van de nieuwe dorpsvisie merkten we dat veel mensen deze zorg delen.

Onze doelstelling om met de werkgroep te beginnen was:

 1. Inventariseren welke wensen er leven in het dorp
 2. Wat kunnen we zelf doen
 3. Wat kunnen we samen doen
 4. Hoe doen we dat slim
 5. Hoe houden we het zo goedkoop mogelijk en zijn er subsidies
 6. Hoe doe je het met oude huizen die ver van elkaar liggen
 7. Hoe krijgen en houden we er plezier in
 8. Hoe krijgen we de juiste informatie.
 9. Wat voor specifieke oplossingen zijn er mogelijk zowel collectief als individueel in De Kiel
 • Hoe krijg je mensen enthousiast voor een bepaalde aanpak.

Ondertussen Overigens  bestaat de werkgroep uit 5 vaste leden (Martin Doeswijk, Roswitha van de Sandt, Saskia Minderman, Ton Schamper en Victor van Ginneken) en 5 kritisch ondersteunende leden (Arie de Groot, Carla Grasdijk, Jaap Ruiter, Henk Hummel en Lammert de Wit).

Ook bespreken we de voortgang regelmatig met het Bestuur Dorpsbelangen.

Jaap en Martin zitten in het Platform Duurzaamheid Coevorden en houden ons van die kant op de hoogte.

Acties:

 • Als werkgroep vonden we het belangrijk om zicht te krijgen over hoe ons dorp er qua duurzaamheid voorstaat met veel oude huizen die gebouwd zijn in de tijd dat er nog niet over isolatie gedacht werd.
  Met een warmtescan met een warmtecamera en met slimme meters zou iedereen voor zijn eigen huis zicht kunnen krijgen op zijn eigen energiehuishouding,
 • Via het Platform Duurzaam Coevorden kregen we de vraag of het iets voor ons was om met het samenwerkingsverband De Groene Transitie in zee te gaan om te bekijken of we tot een Wijkuitvoeringsplan (WUP) kunnen komen met voldoende draagvlak in het dorp.

Deze twee voorstellen zijn in maart voorgelegd aan de ALV, die er mee instemde. De warmtescan en de slimme meters zijn inmiddels aangeschaft. Daarbij kwam dat Ton Schamper bereid was om energiecoach te worden voor ons dorp. Voor het maken van de warmtescans worden nog mensen gezocht.

 • Met Staatsbosbeheer is overeen gekomen dat er een plukbos gerealiseerd wordt ten behoeve van vogels, waarbij er voor ons wilde appeltjes komen te staan. Daarvoor is een aparte werkgroep gevormd.
 • Er zijn wat initiatieven in het dorp om op kleine schaal tot samenwerking te komen voor levering en afname en voor het opslaan van energie.

Hierover later meer.

We zijn ons aan het oriënteren op wat er in naburige dorpen gebeurd en wat dorpen doen die al veel verder zijn met de overgang naar duurzame energie.

 

 

Werkgroep duurzaamheid van start!

Iedereen kent ongetwijfeld de milieucrisis waar we in zitten en wat er daardoor op ons afkomt, zoals de kostenstijging van gas en elektra en uiteindelijk het afsluiten van het aardgas.

Maar ik kan me ook voorstellen dat je het gevoel hebt dat het probleem zo groot is, dat wat wij er aan kunnen doen niet meer is dan een druppel op een gloeiende plaat.

Toch wil ik je uitnodigen dit stukje verder te lezen.

Je kunt duurzaam zijn als individu door bijvoorbeeld meer de fiets of de bus te pakken, niet of minder te vliegen, meer repareren dan kopen en ons afval scheiden. Maar ook samen, als Dorp. We hebben we al veel gedaan: zonnepanelen op het dorpshuis, de bermenactie van dit voorjaar, de led fietspadverlichting en de sociale dorpsapp waar dingen die over zijn of overbodig geraakt zijn op kan worden aangeboden.

Op dit moment wordt ook gewerkt aan het opstellen van de nieuwe dorpsvisie. Wij zullen hier alle goede ideeën en wensen die leven in het dorp ophalen. En omdat dit zo’n belangrijk onderwerp is zijn Saskia Minderman en ik al gestart met het vormen van de werkgroep Duurzaamheid, maar …we zoeken nog een aantal enthousiastelingen die ook graag een bijdrage willen leveren aan een Duurzaam De Kiel.

Wat is onze tijdelijke doelstelling:

 • Wat kunnen we zelf doen
 • Wat kunnen we samen doen
 • Hoe doen we dat slim
 • Hoe houden we het zo goedkoop mogelijk en zijn er subsidies
 • Hoe doe je het met oude huizen die ver van elkaar liggen
 • Hoe krijgen en houden we er plezier in
 • Hoe krijgen we de juiste informatie

Hoe we dat gaan doen, gaan we nog uitwerken. Zelf zou ik het heel gaaf vinden als we het duurzaamste dorp binnen de gemeente Coevorden worden. Saskia is al tevreden als we slimme manieren vinden om hun huis van het gas af te krijgen

We bruisen van de ideeën, maar het hangt ook erg af wat jullie dorpsgenoten willen en hoe jullie willen helpen. Zeker is dat wij ons met veel enthousiasme en passie gaan inzetten om een bijdrage te leveren aan een duurzaam dorp. En niet wachten op de politiek.

Waarom niet? Lees dan toch nog maar even mijn stukje ‘Knus zei de mus’,  in deze dorpskrant

Martin Doeswijk

Wil je meedoen?

Stuur een mailtje: werkgroep.duurzaamheid@dekiel.info