Dorpsbelangen

Vereniging van Dorpsbelangen De Kiel

De vereniging heeft tot doel het behartigen van het algemeen belang in De Kiel en wordt daarom door het gemeentebestuur gezien als eerste aanspreekpunt wanneer het gaat om zaken van het algemeen belang. Denkt u daarbij aan de aanleg van fietspaden, straatverlichting, riolering, bebouwing in het dorp, maar ook een bank op de hoek. Ook u kunt met zaken van algemeen belang bij ons terecht.

Daarnaast verzorgt de vereniging ook gezellige zaken zoals een Nieuwjaarsreceptie, seizoensopening in september, een lezing over een interessant onderwerp middels een gastspreker, er is een schietclub, een gymclub, een kantklosgroep, een huisvrouwenvereniging, een hobbyclub en een zangclub.

Ook is er de kinderclub die door het jaar veel organiseert voor de (school-)jeugd binnen het dorp, zoals paaseieren zoeken, een (theater-)optreden, sinterklaas, een knutsel- of filmmiddag.

Minimum contributie bedraagt € 5,00, meer mag en wordt gewaardeerd, het hoeft niet. Ook de donateursbijdrage is  minimaal € 5,00 per kalenderjaar. Aanmelden als lid of donateur kan bij de penningmeester penningmeester@dekiel.info) . Wilt u hierin aangeven: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, namen van de gezinsleden en het mailadres. U krijgt dan een mail terug hoe u de contributie kunt betalen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen de Kiel door een email te sturen aan: secretaris@dekiel.info. Het bestuur van Dorpsbelangen zal dan contact met u opnemen. Wilt u daartoe voor zover dit mogelijk is uw telefoonnummer in de mail vermelden?

ANBI: RSIN: 8163.98.100
Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Alle documenten van Dorpsbelangen zijn HIER te vinden.