Dorpsbelangen

Vereniging van Dorpsbelangen De Kiel

De vereniging heeft tot doel het behartigen van het algemeen belang in De Kiel en wordt daarom door het gemeentebestuur gezien als eerste aanspreekpunt wanneer het gaat om zaken van het algemeen belang. Denkt u daarbij aan de aanleg van fietspaden, straatverlichting, riolering, bebouwing in het dorp, maar ook een bank op de hoek. Ook u kunt met zaken van algemeen belang bij ons terecht.

Daarnaast verzorgt de vereniging ook gezellige zaken zoals een Nieuwjaarsreceptie, seizoensopening in september, een lezing over een interessant onderwerp middels een gastspreker, er is een schietclub, een gymclub, een kantklosgroep, een huisvrouwenvereniging, een hobbyclub en een zangclub.

Ook is er de kinderclub die door het jaar veel organiseert voor de (school-)jeugd binnen het dorp, zoals paaseieren zoeken, een (theater-)optreden, sinterklaas, een knutsel- of filmmiddag.

Het werkgebied van de vereniging omvat:

  • Het dorp De Kiel: alle straten
  • Schoonoord: Tramstraat vanaf het bord Schoonoord tot de Rolderstraat
  • Eeserveen: Brammershoopstraat de even nummers vanaf nr.22 en hoger
  • Odoornerveen: Borger Zijtak de nummers 20, 21 en 22
  • Schoonloo: Hoofdstraat 37 en de even nummers vanaf nr. 32 en hoger
  • Orvelte: Orvelterveld, Coehoorn.

Gezinnen die buiten het genoemde gebied wonen kunnen als donateur van de vereniging toch aan activiteiten van de vereniging deelnemen. Minimum contributie bedraagt € 5,00, meer mag en wordt gewaardeerd, het hoeft niet. Ook de donateursbijdrage is  minimaal € 5,00 per kalenderjaar.

Aanmelden als lid of donateur kan bij de penningmeester (penningmeester@dekiel.info) . Wilt u hierin aangeven: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, namen van de gezinsleden en het mailadres. U krijgt dan een mail terug hoe u de contributie kunt betalen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen de Kiel door een email te sturen aan: secretaris@dekiel.info. Het bestuur van Dorpsbelangen zal dan contact met u opnemen. Wilt u daartoe voor zover dit mogelijk is uw telefoonnummer in de mail vermelden?

ANBI: RSIN: 8163.98.100
Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Ons privacybeleid vindt u hier: www.dekiel.info/privacy

Huishoudelijk reglement dorpsbelangen definitief

Ledenvergaderingen
Jaarverslag 2017 Dorpsbelangen De Kiel
Jaarverslag 2018 Dorpsbelangen De Kiel
Jaarverslag 2019 Dorpsbelangen De Kiel
Jaarverslag 2020 Dorpsbelangen De Kiel

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019

Verslag extra ledenvergadering 9 maart 2020

Financieel Jaarverslag 2017
Financieel Jaarverslag 2018

WINTERAVOND 25 FEBRUARI 2019

Bestuursvergaderingen
agenda 18 april 2019
agenda 16 mei 2019
agenda 20 juni 2019     verslag bestuurvergadering 20 juni 2019
agenda 15 augustus 2019  verslag bestuurvergadering 15 augustus 2019
agenda 19 september 2019  verslag bestuurvergadering 19 september 2019
agenda 24 oktober 2019   verslag bestuurvergadering 24 oktober 2019
agenda 21 november 2019   verslag bestuurvergadering 21november 2019
agenda 12 december 2019 Verslag bestuursvergadering 12 december 2019
agenda 13 februari 2020 verslag bestuursvergadering 13 februari 2020
agenda 25 juni 2020 verslag bestuurvergadering 2 juli 2020
agenda 27 augustus 2020 verslag bestuurvergadering 27 augustus 2020
agenda 24 september 2020   verslag bestuurvergadering 24 september 2020
agenda 18 maart 2021 verslag bestuurvergadering 18 maart 2021
agenda 29 april 2021 verslag bestuurvergadering 29 april 2021
agenda 10 juni 2021 verslag bestuurvergadering 10 juni 2021