School

logo

Open christelijke basisschool

NF-2014DSCF4297CBS de Kiel is een christelijke basisschool in de Kiel. We begeleiden dagelijks vanuit een christelijke levensvisie 35 kinderen in hun ontwikkeling.

Samenwerken met betrokken ouders
Samen met de ouders en verzorgers halen we het beste uit kinderen en brengen we hen kennis en vaardigheden bij, zodat ze nu en in de toekomst een goede plek in de maatschappij kunnen verwerven en een bijdrage  kunnen leveren aan onze samenleving. Persoonlijk contact en samenwerken met leerlingen en hun ouders/verzorgers zijn daarbij belangrijke voorwaarde voor succes.

Veilig schoolklimaat met ooNF-2014DSCF4292g voor basisbehoeften
We gaan uit van de basisbehoeften relatie, veiligheid, competentie en autonomie. Daar hoort een schoolklimaat bij waar kinderen zich veilig voelen. Het team geeft de kinderen vertrouwen en invloed op wat er gebeurt. Zo leren ze zelfstandig werken en keuzes maken.

Uitdagende leeromgeving
We bieden de leerlingen een uitdagende leeromgeving, waarin ze actief betrokken worden in betekenisvolle situaties. Leren is op onze school een breed begrip. Het gaat om hoofd, hart en handen. We gaan altijd uit van het kind en stimuleren talenten en ondersteunen waar dat nodig is.

Bezoek onze website voor meer informatie: www.cbsdekiel.nl