Handwerken


De handwerk groep in De Kiel bestaat al lange tijd. Het is in het verleden begonnen met een groot aantal mensen (meest vrouwen) die wilden leren kantklossen. Toen de animo voor kantklossen, om verschillende redenen, minder werd is naam verandert van kantklos groep naar handwerk groep. Nu bestaat de groep uit mensen (nog steeds meest vrouwen helaas) die handwerken in de ruimste zin des woords. Zo zijn er bij die breien, haken, borduren, kaarten maken, met vilt werken, een quilt maken, enz. Iedereen neemt een eigen handwerkje mee en gezamenlijk zijn
we aan het werk. Ondertussen maakt iedereen gebruik van elkaars expertise. Weet je even niet hoe je verder moet? Dan kan vast en zeker iemand anders je helpen. Wil je een ander soort handwerk proberen? Er is altijd wel iemand die je op weg kan helpen. Vind je handwerken leuk of wil je iets uitproberen? Je bent van harte welkom. Het is niet de bedoeling dat er gezaagd, geschuurd of getimmerd gaat worden op de handwerkavonden. Wanneer komen we bij elkaar? Om de week op de maandagavond in de even weken in het dorpshuis van 19.30 tot 21.30 uur. We handwerken dit jaar op:

6 en 20 september
4 en 18 oktober
1, 15 en 29 november
6 december

Opgeven hoeft niet, je mag gewoon binnenlopen. Informatie kan altijd gevraagd worden aan Hennie Schans tel. 382310 of op de avond zelf. We zouden het heel leuk vinden als je ook komt!