Extra Algemene Ledenvergadering


Van het bestuur Vereniging Dorpsbelangen De Kiel.
Extra Algemene Leden Vergadering: 20 november in ons dorpshuis om 20.00 uur.

Onderwerp: definitieve vaststelling van de WUP (Wijk Uitvoerings Plan).

De koffie/thee staat klaar!