Werkgroep Informatie

DE WERKGROEP IS TE BEREIKEN VIA: werkgroep.informatie@dekiel.info

WERKGROEP INFORMATIE

Deze werkgroep is opgericht om de informatie en communicatie in het dorp te verbeteren en  op elkaar aan te laten sluiten op een manier dat iedereen zich maximaal kan informeren over zaken in en rond het dorp en de gemeente Coevorden.
De werkgroep is opgericht in 2015 en vloeide voort uit de visie: “het dorp waar alles samenkomt” die door de dorpsbewoners is vastgesteld en waar zeer velen aan hebben meegedaan. Vanaf het begin is deze werkgroep actief geweest met informatie over het dorp en in het dorp.

De communicatiemiddelen die nu gebruikt worden zijn:

De website (www.dekiel.info), Hier vindt u alle informatie, als informatie van de vereniging van dorpsbelangen, de agenda, verenigingen, werkgroepen, welke bedrijven actie zijn in het dorp en algemene informatie.

De dorpsmail (aanmelden via dorpsmail@dekiel.info), Omdat er altijd zaken zijn die voor veel mensen van belang zijn en waarvoor de dorpskrant te weinig frequent uitkomt is deze mail. Eigenlijk een verlengstuk van de dorpskrant.

De dorpskrant (kopij naar redactie@dekiel.info). De dorpskrant komt 1 x per 3 maanden uit. Veel mensen leveren kopij aan over zichzelf, over interessegebieden, over de verenigingen en werkgroepen. Ze is goed gevuld en uiterst goed leesbaar!

De sociale app: “DeKielSociaal” Deze App bereikt een flink aantal mensen en is voor vragen, het aanbieden van spullen die over zijn of spullen die je nodig hebt. Deze app wordt rustig gehouden omdat antwoord via een persoonlijk bericht gaat en er afgesproken is dat duimpjes en niet ter zake doende opmerkingen vermeden worden.
Opgeven met naam, adres en mobiel nummer via: werkgroep.informatie@dekiel.info

Een buurtpreventie app (“DeKielAlert”) Deze app is ontwikkeld om onveilige situaties aan elkaar door te kunnen geven en bij nood mensen te kunnen bereiken in de omgeving.
Opgeven met naam, adres en mobiel nummer via: werkgroep.informatie@dekiel.info

Op  www.bezoekdekiel.nl kun je zien wat erin de omgeving te vinden is bijvoorbeeld door de informatieve wandeling “Rond De Kiel” aan te klikken.

Omdat communicatie sterk in beweging is blijft de werkgroep actief en evalueren ze regelmatig.

Voor opmerkingen, verbeteringen of voor mee willen doen aan de werkgroep: werkgroep.informatie@dekiel.info