Werkgroep Informatie

DE WERKGROEP IS TE BEREIKEN VIA: werkgroep.informatie@dekiel.info

WERKGROEP INFORMATIE

Deze werkgroep is opgericht om de informatie en communicatie in het dorp te verbeteren en  op elkaar aan te laten sluiten op een manier dat iedereen zich maximaal kan informeren over zaken in en rond het dorp en de gemeente Coevorden.
De werkgroep is opgericht in 2015 en vloeide voort uit de visie: “het dorp waar alles samenkomt” die door de dorpsbewoners is vastgesteld en waar zeer velen aan hebben meegedaan. Vanaf het begin is deze werkgroep actief geweest met informatie over het dorp en in het dorp.

De communicatiemiddelen die nu gebruikt worden zijn:
de website (www.dekiel.info),
de dorpsmail (aanmelden via dorpsmail@dekiel.info),
de dorpskrant (kopij naar redactie@dekiel.info),
de sociale app en er functioneert
een buurtapp om onveilige situaties aan elkaar door te kunnen geven.
Voor deze laatste 2 kunt u zich ook opgeven bij de redactie van de dorpskrant met naam adres en telefoonnummer.

Ook voor mensen die De Kiel bezoeken is er informatie: www.bezoekdekiel.nl waarop ook een informatieve rondwandeling rond De Kiel aan te klikken is.

Omdat communicatie sterk in beweging is blijft de werkgroep actief en evalueren ze regelmatig.

Voor opmerkingen, verbeteringen of voor mee willen doen aan de werkgroep: werkgroep.informatie@dekiel.info