Agenda

agenda
Activiteiten:

2023
23 november: Bestuursvergadering
23 november: Oud papier
21 december: Oud papier
21 december: Bestuursvergadering
2 december: dorpsborrel 16.30 uur

2024
6 januari Nieuwjaarsborrel aanvang 17.00
26 januari Fridaynight borrel
12 februari Werkgroep en Club overleg
14 maart Cooporatie Zeven Marken bijeenkomst
22 maart Dorpsborrel met thema aanvang 20.00 uur
25 maart ALV Vereniging Dorpsbelangen De Kiel

22 juni Dorpsuitje

26 oktober Rommelmarkt

Oud papier 2024
25 Januari
22 Februari
28 Maart
25 April
23 Mei
27 Juni
25 Juli
22 Augustus
26 September
24 Oktober
28 November
19 December

De container wordt geplaatst voor 08.00 uur en de volgende dag opgehaald.


*Voor elke bestuursvergadering kunt u tot een week van te voren punten aan dragen bij
secretaris@dekiel.info.
De notulen en de agenda staan op de website.

VASTE ACTIVITEITEN:
Zaterdag 16.30 uur Dorpsborrel (iedere eerste zaterdag van de maand)
Maandag 19.30 uur Handwerkavond (iedere even weeknummer)
Dinsdag 20.00 uur Schietclub https://www.dekiel.info/activiteiten/schietclub/
Dinsdag 13.30 Schildersclub https://www.dekiel.info/activiteiten/schildersclub/
Woensdag 8.30 Sport https://www.dekiel.info/activiteiten/bewegen-op-muziek/ 
Woensdag 20.00 uur Kielse Wichter (iedere 2e woensdag van de maand) https://www.dekiel.info/activiteiten/huisvrouwen/