Agenda

agenda
Activiteiten:

22 oktober: Rommelmarkt
5 november: Zaterdagmiddag Dorpsborrel
11 november: Lampionenkeuring in het Dorpshuis 18.00 uur
18 november: Spelletjesavond

24 november: Bestuursvergadering
24 november: Oud papier
3 december: Zaterdagmiddag Dorpsborrel
7 december: Informatie avond Werkgroep ZvhD 20.00 uur (gaat niet door komt nieuwe datum)

12 december: Informatie avond Werkgroep Duurzaamheid 20.00 uur op BosResort De Eeke (Tip 1)
15 december: Bestuursvergadering
16 december Friday Night Kerstborrel
17 december Sinterkerst middag

22 december: Oud papier

2023
6 januari: Nieuwjaarsborrel 20.00 uur
7 januari: GEEN DORPSBORREL
15 januari: Werkgroep Wonen (genodigden)
18 januari: Terugkoppeling Werkgroep ZvhD aanvang 20.00
19 januari: Oud papier
23 februari: Oud papier
3 maart Friday Night Borrel aanvang 20.00 uur
4 maart Buurtborrel aanvang 16.30
11+12 maart NL Doet, klussen in en om het Dorpshuis
23 maart: Oud papier
27 maart Verenigings ALV aanvang 20.00 uur
13 april: Herhaling AED aanvang 19.30 uur
14 april: Friday Night Borrel aanvang 20.00 uur
20 april: Oud papier
23 april: Bever excursie opgeven bij Werkgroep Activiteiten
25 mei: Oud papier
22 juni: Oud papier
20 juli: Oud papier
24 augustus: Oud papier
21 september: Oud papier
26 oktober: Oud papier
23 november: Oud papier
21 december: Oud papier

*Voor elke bestuursvergadering kunt u tot een week van te voren punten aan dragen bij secretaris@dekiel.info.
De notulen en de agenda staan op de website.

VASTE ACTIVITEITEN:
Zaterdag 16.30 uur Dorpsborrel (iedere eerste zaterdag van de maand)
Maandag 19.30 uur Handwerkavond (iedere even weeknummer)
Dinsdag 20.00 uur Schietclub https://www.dekiel.info/activiteiten/schietclub/
Dinsdag 13.30 Schilderclub https://www.dekiel.info/activiteiten/schildersclub/
Woensdag 8.30 Sport https://www.dekiel.info/activiteiten/bewegen-op-muziek/ 
Woensdag 20.00 uur Kielse Wichter (iedere 2e woensdag van de maand) https://www.dekiel.info/activiteiten/huisvrouwen/