Werkgroep ZvhD

DE WERKGROEP IS TE BEREIKEN VIA: werkgroep.zvhd@dekiel.info

In het voorjaar van 2022 werden bij de Vereniging Dorpsbelangen voorstellen ingediend om te kijken op welke wijze we het Dorpshuis zowel binnen als aan de buitenkant wat aantrekkelijker zouden kunnen maken. Dit kwam ook naar voren in de bijeenkomsten van de Werkgroep Visie. Er werd besloten een werkgroep te starten om dit verder te onderzoeken onder de naam Werkgroep Ziel van het Dorp (ZvhD). Kort daarna kwam er informatie dat de school haar activiteiten in De Kiel in 2023 zal gaan beëindigen. Aangezien dit wellicht kansen biedt voor het Dorp en Dorpshuis is daarom besloten het ontwikkelen van de binnen en buiten plannen even stil te leggen om eerst de mogelijkheden verder te onderzoeken.

Na vooronderzoek is de Werkgroep ZvhD begin augustus gestart met een kernteam bestaande uit één vertegenwoordiger van de Stichting (Ad van Ginneken), één van de Vereniging (Gijs Egbers) en één ervaringsdeskundige (Jaap Ruiter) en Liesbeth Medenblik. Eerste doel is te bepalen hoe we het schoolgebouw en de terreinen zouden kunnen gebruiken als Dorpskern en Dorpshuis, of dit realistisch en haalbaar is en wat daar zoal bij komt kijken. Dit is een enorme  maar leuke klus waar we de komende tijd mee aan de slag gaan inclusief de afstemnming met andere werkgroepen zoals Wonen. Het kernteam zal worden aangevuld met deskundigen op de verschillende deelgebieden. Alles gaat in overleg met de Gemeente Coevorden die het gebouw en de percelen terug gaat krijgen van de school zodra die gesloten is.

Nu de eerste stappen zijn gezet zullen we niet alleen regelmatig van ons laten horen maar hebben we ook ieders ideeën, deskundigheid en hulp nodig. We zullen in ieder geval een aantal avonden gaan organiseren om met elkaar hierover van gedachten te wisselen. Enthousiast en meteen iets met ons willen delen of kunnen betekenen? Laat het ons weten via werkgroep.zvhd@dekiel.info.

Eerste bijpraat sessie

Op 26 september vond de eerste bijpraat sessie plaats. Circa 20 Kielenaren waren aanwezig om kennis te maken met de doelstelling van de Werkgroep, de aanpak, de stand van zaken en om gezamelijk ideeen over de verschillende scenario’s, risico’s en mogelijk gebruik uit te wisselen. Een nuttige avond waar een aantal invalshoeken naar voren kwamen die de Werkgroep zeker mee zal nemen. De gebruikte presentatie kan hier worden gedownload: WG ZvhD DeKiel 27092022.

Terugkoppel sessie

Op 18 januari vond een informatie avond plaats waar terugkoppeling gegeven werd over de bevindingen van de enquete, de adviezen van de Werkgroep en de vervolgstappen. Een samenvatting is te vinden hier: terugkoppeling