7: Olde Ieke

Keienweg links tot fietspad. Hier links tot paadje naar de Olde Ieke.

Het zandpad rechtdoor, dat het fietspad kruist, is al oud. De keienweg, rechtdoor, is pas aangelegd in de crisisjaren.
Een groot heidegebied werd in het begin van de vorige eeuw beplant met productiehout. Eén eik mocht blijven staan.

Leuke vraag is: Hoe oud is deze eik die in 1934 mocht blijven staan? Waarschijnlijk ouder dan 100 jaar. In De Kiel bevindt zich een veel oudere eik. Achter het huis aan de Rolderstraat 9 staat een eik die zeker meer dan 200 jaar oud is.