Nieuw en Oud / Oud en Nieuw


De Werkgroep LEUK organiseert op zaterdagmiddag 6 november a.s. een Ontmoetingsbijeenkomst voor Nieuwe én “Bestaande” Bewoners in De Kiel. De grens voor het begrip Nieuwe Bewoner hebben wíj gelegd bij ’vanaf 2020’, voor Bestaande Bewoners ligt de grens ‘vanaf 1912’ (en daardoor is er géén grens). Het lijkt ons LEUK als nieuwe en oude bewoners meedoen aan deze activiteit, een soort wederzijdse snuffelbijeenkomst, wat ons betreft mag je het een Verkorte Inburgeringscursus noemen.

In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit:

We starten om 14.00 uur bij ons Dorpshuis met een (verkort ?) Ommetje De Kiel en onze gidsen geven als wandelend informatie over de geschiedenis, het landschap, de flora, fauna, gewoontes…………………….. Tussen 15.30 uur en 16.00 uur zijn we terug bij het Dorpshuis en zijn er korte verhaaltjes over/door het Dorpshuis en over/door Dorpsbelangen.

Daarna gaan we over tot de traditionele Dorpsborrel op de 1e zaterdagmiddag van de maand. Om er achter te komen hoe het moet met de Gidsen,  Happen ende Snappen, is opgave dit maal echt verplicht. Stuur een email naar werkgroep leuk de kiel werkgroep.leuk@dekiel.info en dat geldt uiteraard voor Nieuwe en Bestaande Bewoners. We hebben niet alle gegevens van nieuwe bewoners, dus heb je Nieuwe buren, maak ze er dan even op attent. Over ongeveer 2 weken komt er een volgend bericht, maar zet dit vast in je agenda.