Rommelmarkt succes!

Voor het eerst sinds 2 jaar weer een rommelmarkt in De Kiel! Er was een verbazingwekkende hoeveelheid materiaal beschikbaar gesteld en opgehaald in de straten van De Kiel. Het was prima weer en al ruim voor 13.00 verzamelde zich er al belangstellenden achter het draadje en zodra de markt werd geopend werd er direct driftig gezocht naar interessante artikelen die veelal voor een prikje konden worden aangeschaft. Jaap verkocht per opbod een aantal bijzondere stukken en de dames van de catering deden ook goede zaken. Met de hulp van alle vrijwilligers die erbij waren betrokken wederom een succesvolle rommelmarkt. Wellicht dat er volgend jaar weer meer belangstellenden verschijnen en meer spullen van eigenaar verwisseld.

Lampion keuring


11 November, Sint Maarten, is er weer de jaarlijkse lampionnenkeuring. Vanaf half 6 kunnen de kinderen naar het dorpshuis komen om hun lampion te laten zien en te strijden voor een leuke prijs!

Groetjes De Kinderclub

Rabobank Clubsupport

Binnenkort kunnen de leden van Rabobank het Drentse land weer stemmen voor de Rabobank Clubsupport. De stemperiode loopt van 4 t/m 25 oktober 2021. Ieder lid krijgt 5 stemmen die geld waard zijn voor de vereniging. Vorig jaar heeft de vereniging door stemmen een bedrag van € 254.05 We willen proberen dit jaar minimaal het bedrag te evenaren maar mooier zou zijn als we er overheen gaan. In het volgende krantje zullen we de opbrengst bekend maken.

Doelen die we onder andere willen realiseren middels een bijdrage van de Rabobank:

– keukeninventaris voor gezamenlijk koken in het dorpshuis,

Lid worden van Rabobank het Drentse Land kan via de link: https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/

Draag de Vereniging een warm hart toe en STEM!!

Nieuw en Oud / Oud en Nieuw


De Werkgroep LEUK organiseert op zaterdagmiddag 6 november a.s. een Ontmoetingsbijeenkomst voor Nieuwe én “Bestaande” Bewoners in De Kiel. De grens voor het begrip Nieuwe Bewoner hebben wíj gelegd bij ’vanaf 2020’, voor Bestaande Bewoners ligt de grens ‘vanaf 1912’ (en daardoor is er géén grens). Het lijkt ons LEUK als nieuwe en oude bewoners meedoen aan deze activiteit, een soort wederzijdse snuffelbijeenkomst, wat ons betreft mag je het een Verkorte Inburgeringscursus noemen.

In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit:

We starten om 14.00 uur bij ons Dorpshuis met een (verkort ?) Ommetje De Kiel en onze gidsen geven als wandelend informatie over de geschiedenis, het landschap, de flora, fauna, gewoontes…………………….. Tussen 15.30 uur en 16.00 uur zijn we terug bij het Dorpshuis en zijn er korte verhaaltjes over/door het Dorpshuis en over/door Dorpsbelangen.

Daarna gaan we over tot de traditionele Dorpsborrel op de 1e zaterdagmiddag van de maand. Om er achter te komen hoe het moet met de Gidsen,  Happen ende Snappen, is opgave dit maal echt verplicht. Stuur een email naar werkgroep leuk de kiel werkgroep.leuk@dekiel.info en dat geldt uiteraard voor Nieuwe en Bestaande Bewoners. We hebben niet alle gegevens van nieuwe bewoners, dus heb je Nieuwe buren, maak ze er dan even op attent. Over ongeveer 2 weken komt er een volgend bericht, maar zet dit vast in je agenda.

 

Enquete wonen


De Werkgroep Visie is druk bezig om door middel van interviews en bijeenkomsten de Dorpsvisie opnieuw vorm te geven. Een van de onderwerpen is Wonen en graag maakt de Werkgroep iedereen er op attent dat de enquete hierover door iedereen kan worden ingevuld en ingediend. Het document is hieronder te downloaden. Instructies zijn te vinden in het document.

Enquete wonen