Van School tot Dorpskern?

Recent is bekend geworden dat de school haar deuren volgend jaar gaat sluiten. De Werkgroep Ziel van het Dorp is een onderzoek gestart om te kijken of we de school en het achterliggende terrein en ons huidige terrein als Dorpskern en vergroot Dorpshuis zouden kunnen gaan gebruiken. De komende periode gaan wij net als de gemeente onderzoeken of en zo ja hoe dit invulling zou kunnen krijgen. Graag willen we daarom hierover met iedereen van gedachten wisselen. We organiseren daarom op maandag 26 september om 20.00 uur in het Dorpshuis een eerste avond om iedereen bij te praten, meningen te horen en ideeën te delen die we in de overwegingen mee kunnen nemen. Enthousiast en meteen iets met ons willen delen of kunnen betekenen? Laat het ons weten via werkgroep.zvhd@dekiel.info.

Update: meer informatie en de presentatie van 27 september is hier te vinden (of via Werkgroepen, Werkgroep ZvhD).