Dorpskrant

winterDe Dorpskrant verschijnt 4x per jaar en wordt in gedrukte vorm voor leden van de Dorpsvereniging. De redactie wordt gevormd door Trudi van der Meer en Saskia Minderman.

Kopij wordt altijd op prijs gesteld via redactie@dekiel.info

Klik hier voor de nieuwste dorpskrant: winternummer december 2018