Wijnproeverij

Deze avond komt Thijs Dijkstra, van de slijterij BijThijs ons de vele soorten en variatie laten proeven van de verschillende wijnen. Wit, rosé en rood. Thijs is een jonge, zeer enthousiaste ondernemer. Hij heeft volop passie voor zijn vak. Of het nu gaat om wijn, likeur, bier of whisky, hij vertelt vol passie, liefde en plezier over de mooie producten uit de verschillende streken. Zeer de moeite waard om gezellig een avond te proeven en te genieten. De avond begint om 20:00 uur. Inloop vanaf 19:45. Dorpshuis in De Kiel. Iedereen is van harte welkom. De kosten voor deze avond zijn € 15,00 per persoon. Ook zijn er deze avond de getoonde / geproefde wijnen te koop, zodat u thuis ook nog heerlijk kunt genieten van die speciale wijn, die u het lekkerst vond. Natuurlijk horen daar ook hapjes bij. Deze, zal ik in samenwerking met Thijs, voor u verzorgen.

Cursussen

In januari starten we in de bibliotheek weer met 2 computercursussen;

Klik en Tik, een computercursus van 5 dagdelen voor beginners

Digisterker: Werken met de elektronische overheid, een cursus van 4 dagdelen

 

Winteravond

De eerste winteravond staat voor de deur.  is het zover!!!!!!! We hebben deze keer het dierenasiel Beilen uitgenodigd. Alwin Tol, beheerder Provinciaal Drents Dierenthuis Beilen, zal in gezelschap van twee of drie van zijn honden uitleg geven over het reilen en zeilen van het dierenasiel. Je kunt meer informatie vinden op hun website www.dierenasielbeilen.nl. Het beloofd weer een gezellige, spannende en informatieve avond te worden, zeker voor de vele dierenliefhebbers onder ons. Bij voldoende belangstelling bestaat ook nog de mogelijkheid voor het organiseren van een rondleiding op een nader te bepalen tijdstip. Opgave van te voren is niet nodig, maar i.v.m. de koffie etc. is het wel handig als we weten hoeveel belangstellenden en dierenliefhebbers we kunnen verwachten, laat dit dan even weten aan Arie de Groot.

Dorpsmaaltijd

De werkgroep activiteiten lijkt het gezellig om in de adventtijd, de gezellige tijd voor Kerstmis, een gezamenlijke dorpsmaaltijd te organiseren. Een maaltijd voor en door dorpsgenoten. Voor jong en oud, ouders, kinderen, tieners, jongvolwassenen, opa’s en oma’s, maar ook ouderen, alleenstaanden, samenwonenden en iedereen die niet genoemd is. Met andere woorden: een maaltijd waar iedereen uit het dorp en omgeving welkom is. Deze maaltijd willen we houden op DONDERDAG 14 DECEMBER A.S. (dus niet op vrijdag de 15de zoals in het vorige dorpskrantje is vermeld). Het aperitief is om 17.30 uur in het DORPSHUIS. Voor deze maaltijd vragen wij €5,- p.p. Dit is inclusief 1 consumptiebon (meer consumpties voor eigen rekening). Kinderen tot 12 jaar €2,50 per kind inclusief ranja.

Geef je zo snel mogelijk op. Opgeven kan tot uiterlijk 8 december a.s. o.v.v. Naam, telefoonnummer of mailadres, met hoeveel personen en/of kinderen je komt en je dieet of allergieën (bv. vegetarisch, gluten- of melk allergie, etc.). Opgeven bij Hennie Schans of Angelina van Ginneken.

Fietspad verlichting

Eindelijk is het zo ver: we zijn klaar met de aanleg van de lichtmasten langs het fietspad rond De Kiel!  Zoals bekend kregen we een bijdrage uit het Stimuleringsfonds 2016 van de gemeente en omdat Dorpsbelang Schoonoord zo vriendelijk was om dit project ook in te brengen bedroeg de totale subsidie € 20.000. We hadden een offerte aangevraagd bij een landelijk grote speler op dit gebied; daarmee zouden we 20 masten inclusief armaturen, kabels en aansluitingen kunnen aanschaffen. Wethouder Zwiers opperde om eens te informeren bij Sustainder, de door de bedrijfsleiding voortgezette fabriek van Philips Lighting in Emmen. Die waren vanaf het begin erg enthousiast over ons project en uiteindelijk kregen we voor die € 20.000 totaal 26 masten, waarvan de armaturen ook nog eens veel geavanceerder zijn. Met passen en meten: hoe breed zijn de kavels, hoe ver moeten de masten uit elkaar, kunnen we langs een weide ook palen plaatsen enz. heeft dat uiteindelijk geleid tot het plaatsen van 16 lichtmasten tussen De Kiel en Schoonoord en 10 ten noorden van De Kiel.

Totaal is er op 10 dagen (van gemiddeld zo’n 5 uur) door veel vrijwilligers uit De Kiel gewerkt aan het graven van de sleuven en het leggen van grondkabels vanaf de meterkast bij de mensen thuis tot in de lichtmasten, die ook allemaal stevig en waterpas moesten worden geplaatst. Van Mucro kregen we op de meeste dagen gratis de beschikking over een minikraan en door Ibel Bos werd een door benzinemotor aangedreven grondboor aan ons uitgeleend. Ook kregen we een fikse korting bij Fixet op de grondkabels.

De aanwonenden zijn erg enthousiast en dat bleek ook wel: men stond toe dat er in de soms keurige tuinen werd gegraven en door de buitenmuren werd geboord. Daarnaast zijn de aanwonenden bereid om gratis elektriciteit te leveren voor de verlichting van een openbaar fietspad en dat is, lijkt ons, uniek in Nederland. We zijn dan ook erg blij met de geweldige bijdragen aan dit project. De komende tijd gaat installatiebureau Gerrit Panjer bij de meeste mensen alles aansluiten, maar ook zijn door professionele vrijwilligers uit De Kiel al enkele panden aangesloten. Het wachten is trouwens nog op de bewegingssensoren. Deze zullen in de loop van de maand worden geleverd.

Door de aanwonenden wordt verschillend gedacht over de tijden dat de lampen moeten branden. Als dorpsbelangen De Kiel dachten we er aan om de lampen tot 24:00 uur ’s nachts onafgebroken te laten branden. Daarna kunnen ze aangaan als er fietsers aankomen en dan doven ze na enkele minuten weer. Er zijn echter ook aanwonenden die het liever wat donkerder hebben rond hun huis (maar toch enthousiast meewerken!) en we kunnen ons dan ook voorstellen dat de lampen al eerder uitgaan, waarna de sensoren het overnemen. Hierover hebben we nog overleg met de aanwonenden.

Tot slot en zeker niet het onbelangrijkst: op vrijdag 10 november rond 17:00 uur wordt de verlichting officieel geopend. Wethouder Huizing zal de openingshandeling verrichten. We nodigen u hiervoor van harte uit en hopen dat u komt. Wij zorgen voor een begeleidend drankje. We verzamelen in het dorpshuis.

Het bestuur

Taalpunten in Schoonoord

Wil je beter lezen en schrijven?

Kun je niet goed lezen of schrijven? Vind je werken met de computer moeilijk? Als je moeite hebt met lezen en schrijven loop je tegen veel dingen aan. Veel andere mensen hebben hetzelfde probleem. Blijf er niet mee zitten. Stap binnen bij het Taalpunt in het Dorpshuis in Schoonoord. Je krijgt daar informatie over taallessen of computerlessen. Deze lessen zijn gratis.

 Wil je taalvrijwilliger worden?

In Nederland zijn 2.4 miljoen mensen die niet goed kunnen lezen, schrijven, rekenen of werken op de computer. We noemen dit laaggeletterdheid. In de gemeente Coevorden zijn ong. 3800 mensen laaggeletterd. De gemeente Coevorden, de bibliotheek en een aantal andere organisaties gaan dit probleem aanpakken. Hiervoor zijn in Schoonoord en Coevorden Taalpunten geopend. Bij de Taalpunten kun je informatie krijgen over werken als taalvrijwilliger en de trajecten voor mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, rekenen of werken met de computer. Je volgt als vrijwilliger een training zodat je mensen die laaggeletterd zijn kunt begeleiden. Mensen die laaggeletterd zijn kunnen via een Taalpunt gratis een taaltraject volgen.

Contact (voor vrijwilligers en deelnemers):

Elke donderdag is er een inloopuur:

15.00 uur tot 16.00 uur in het Dorpshuis in Schoonoord

Je kunt op deze tijden bij mij langskomen of je kunt een afspraak maken via:

06 25638186    info@taalpuntcoevorden.nl

Wilma Stuit  –   Taalpuntcoördinator gemeente Coevorden

Dag van de Senioren

Dag van de Senioren Schoonoord/Sleen e.o.
Vrijdag 6 oktober 2017 in Cafe-restaurant Wielens in Noord-Sleen
Aanvang 15.00 uur, zaal open 14.30 uur

Kosten E 10,00 per persoon

Opgeven vóór 1 oktober a.s. bij Roelie de Boer

Rijwielvierdaagse 2017

Beide voorgaande jaren kwamen de groepen fietsers al vanaf een uur of 9 aanrijden vanuit Westerbork en dan hadden ze ontzettend veel zin in koffie en cake. Met als gevolg erg druk en hoge omzetten. Dit jaar echter stonden we vanaf een uur of half negen al helemaal klaar, maar geen fietsers! Pas vanaf een uur of half elf, elf uur druppelden de eerste deelnemers aan de Rijwielvierdaagse binnen. Binnen? Nee, het grootste deel reed met dezelfde snelheid door onder het uitroepen van: “we hebben al koffie gehad!” Ze wilden niet eens horen dat onze koffie de beste was van de hele Drentse Rijwielvierdaagse. Tot overmaat van ramp had de organisatie op het laatste moment ook nog een deel van de route verlegd, waardoor we heel wat deelnemers misten. Maar goed; het was weer heel gezellig met veel humor en mooie gesprekken. We hadden toch nog een omzet van ruim € 180. Na aftrek van de kosten zal er netto zo’n € 130 overblijven. Alle vrijwilligers, cakebakkers en andere ondersteuners heel hartelijk dank. Volgend jaar misschien toch maar eens met de organisatie overleggen of we misschien iets officieels kunnen worden? Dat laten we graag aan de werkgroep Leuk over om over na te denken.

Oproep Kinderclub

Hoi dorpsgenoten!

Hierbij doen we een dringende oproep voor nieuwe teamgenoten bij de kinderclub. Op dit moment zijn we dusdanig onderbezet, dat we niet alle evenementen meer kunnen organiseren en dat we selectief moeten zijn in de activiteiten. Het zou toch echt jammer zijn als we een activiteit zoals de huttenkamp afgelopen weekend, waar veel kinderen en begeleiders, een fantastisch weekend hebben beleefd, niet meer kan worden georganiseerd… Voor een evenement zitten we een paar keer met elkaar aan tafel. We brainstormen.. maken plannen.. zoeken uit wat we nodig hebben.. verdelen de taken.. hebben lol en gaan aan de slag! Kun je niet bij de evenementen zijn, maar heb je wel goede ideeën en wil je helpen in de voorbereidingen? Of andersom? Ook goed! We zijn flexibel. Wil jij als tiener, bij ons aansluiten? Graag! Je bent van harte welkom. Twijfel niet, maar sluit je aan bij ons team en bel Marlien op 06- 1089 8278, of stuur een email naar kinderclubdekiel@gmail.com Dan kunnen we mooie dingen blijven doen voor en met de kinderen van De Kiel.

Groetjes van de Kinderclub.