DORPSFEEST 2022

DORPSFEEST 2022 De Kiel Cultureel

Lieve mensen het is bijna zover, 17 september komt in zicht! Het programma met de verschillende activiteiten begint vaste vorm te krijgen. Het feest wordt gehouden in en rond de school en op het schoolplein en is voor alle mensen uit het dorp en directe omgeving. Dus niet alleen voor leden van de vereniging maar voor alle dorpsgenoten! Lees er hier alles over!

Van School tot Dorpskern?

Recent is bekend geworden dat de school haar deuren volgend jaar gaat sluiten. De Werkgroep Ziel van het Dorp is een onderzoek gestart om te kijken of we de school en het achterliggende terrein en ons huidige terrein als Dorpskern en vergroot Dorpshuis zouden kunnen gaan gebruiken. De komende periode gaan wij net als de gemeente onderzoeken of en zo ja hoe dit invulling zou kunnen krijgen. Graag willen we daarom hierover met iedereen van gedachten wisselen. We organiseren daarom op maandag 26 september om 20.00 uur in het Dorpshuis een eerste avond om iedereen bij te praten, meningen te horen en ideeën te delen die we in de overwegingen mee kunnen nemen. Enthousiast en meteen iets met ons willen delen of kunnen betekenen? Laat het ons weten via werkgroep.zvhd@dekiel.info.

Update: meer informatie en de presentatie van 27 september is hier te vinden (of via Werkgroepen, Werkgroep ZvhD).

Hardlopen in De Kiel


Regien Slotema en Gijs Egbers, willen in De Kiel een hardloopgroepje starten. Regien is een ervaren klimster  en geeft daarin ook trainingen en is tevens hardloopster. Gijs is een zeer ervaren hardloper (geweest) en is tevens 10 jaar lang trainer geweest van een atletiekclub gespecialiseerd op langere afstanden. Wij willen training gaan geven aan beginnende lopers (loopsters) en de iets gevorderde. Dat kan in twee verschillende groepen. De trainingen bestaan uit warming up, wat loopscholing, afhankelijk van niveau stukjes hardlopen afgewisseld met wandelen., een cooling down. De training zal ongeveer een uur duren en we willen daarvoor elke zaterdag om 9 uur bij elkaar komen bij de 7 markensteen. De trainingen zijn geschikt voor jong en oud. Wij willen starten in de maand september. Voordat wij daadwerkelijk starten, willen wij eerst inventariseren of er voldoende belangstelling is onder de bewoners. Als je belangstelling hebt kun je dit kenbaar maken bij Gijs Egbers.

Update: start op 24 september

Paarden en menwagen rit

Na het succes van de vorige gezamenlijke voorjaarsrit organiseren we nu een gezamenlijke najaarsrit op zaterdag 1 oktober. We verzamelen om 11.00 uur op de speelweide in het bos. De rit zal ongeveer een uur duren. De rit is voor mensen met een eigen paard om op te rijden en neem een begeleider als je nog niet zo’n geoefend ruiter bent. Geef je op als je mee wilt rijden op één van de menwagens. Kinderen krijgen hierbij voorrang. Op sommige wagens is een cap of fietshelm verplicht. Als je die niet hebt, zijn er enkele leen caps beschikbaar. Opgeven kan tot woensdag 28 september per mail: werkgroep.activiteiten@dekiel.info of via whatsapp bij Angelina.

We gaan er weer een gezellige rit van maken!

Update: geannuleerd

Boomblad-veegochtend

Om het dorps- en schoolplein tiptop in orde te hebben voor de rommelmarkt op 23 oktober, organiseert het bestuur op zaterdag 15 oktober een gezellige “boomblad-veeg-ochtend”. Omdat nog niet geheel bekend is hoeveel bezems en “sneeuwscheppen” aanwezig zijn om het blad op te ruimen, vragen we jullie om een eigen bezem mee te brengen. We beginnen om 9.30 uur op het dorpsplein voor het dorpshuis. Voor koffie en lekkers wordt gezorgd. Laten we er samen een gezellige ochtend van maken, pak je bezem uit de kast en doe mee!

Rommelmarkt

Op zaterdag 22 oktober weer de jaarlijkse rommelmarkt in ons dorp. We hopen hier weer een gezellige en geslaagde dag van te maken. Daar is jullie hulp ook dit jaar weer hard bij nodig.  Daarom doen wij, als bestuur, een oproep aan onze dorpsgenoten je op te geven om te komen helpen. Ook hopen we dat er weer veel van jullie overbodige spullen aangeboden worden die nog schoon en heel zijn. Alleen verkoopbare artikelen, geen meubels, witgoed en/of spullen die smerig of stuk zijn! Voor opgave om te komen helpen en/of informatie: Bianca Huizinga

DORPSFEEST 2022

DORPSFEEST 2022 De Kiel Cultureel

Lieve mensen het is bijna zover, 17 september komt in zicht! Het programma met de verschillende activiteiten begint vaste vorm te krijgen. Het feest wordt gehouden in en rond de school en op het schoolplein en is voor alle mensen uit het dorp en directe omgeving. Dus niet alleen voor leden van de vereniging maar voor alle dorpsgenoten!

De programma onderdelen zijn:

HEEL DE KIEL VERSIERT
Omdat het niet alleen feest is op het dorpsplein en bij de school, wordt iedereen uitgenodigd om je huis en/of tuin feestelijk te versieren. Dit kan met vlaggen, vlaggetjes, ballonnen, lichtjes, etc. Laat je fantasie de vrije loop en laten we met ons allen tonen dat het hier om een dorpsfeest gaat! Op vrijdag(avond) 16 september zal een jury het hele dorp rond gaan. Er is een leuke prijs beschikbaar voor het mooist versierde huis/tuin. Deze wil je niet missen! Dus: haal je feestspullen uit de kast en versier mee!!!

HEEL DE KIEL BAKT
Bij veel activiteiten wordt een beroep gedaan op de mensen om iets te koken of iets lekkers te bakken. Nu willen we wel eens weten: Wie maakt de lekkerste taart, koek of cake van het dorp???
Bij deze bakcompetitie wordt iedereen die het leuk vindt uitgenodigd om zijn of haar beste recept nog lekkerder te maken en jullie bakwerken aan een onafhankelijke “deskundige” jury aan te bieden en ter beschikking te stellen aan het hele dorp. De taarten zullen anoniem beoordeeld worden. Voor de winnaar/winnares is er een leuke prijs en een eervolle vermelding. Dus: Haal je bakblik uit de kast en maak de TAART VAN HET JAAR!!!!

UIT DE SCHOOL GEKLAPT
Helaas is dit het laatste schooljaar dat onze dorpsschool CBS De Kiel bestaat. Daarna gaat de school definitief dicht. Heel jammer maar het is een mooi moment om oud leerlingen en leerkrachten te vragen om, onder genot van koffie met gebak (van Heel De Kiel Bakt), hun schooltijdverhalen met ons te delen. We doen dit in een klaslokaal in de school. Ben je een oud leerling en wil je je verhaal delen, geef je dan op bij de werkgroep activiteiten. Waar zouden jullie verhalen over kunnen gaan? Bijvoorbeeld: wat is je het meeste bijgebleven uit je schooltijd, wat vond je leuk om te doen, welke vakken vond je leuk en wat is er allemaal aan “rottigheid” uitgehaald op school en hoe reageerden de juffen en meesters uit jouw tijd, waren het strenge straffen die uitgedeeld werden, enz. Denk even terug aan je schooltijd en er komt vast een interessant verhaal naar boven borrelen. Dát verhaal willen we graag horen.
En wie weet eindigen we met een hilarische hypermoderne schoolles…

KIELSE KINDEREN RENNEN ZICH ROT
Op het dorpsfeest organiseert De kinderclub voor de Kielse Kinderen een leuke en sportieve 6 kamp. Laat zien in welk onderdeel jij uitblinkt. Er zijn veel verschillende soorten spelen waaronder een geweldig spring (lucht)kussen. Dus beste kinderen: trek je schoenen uit en spring mee!!!!

HEEL DE KIEL DANST
Zoals al eerder vermeld hebben we de band “de Bulls” uit Schoonoord bereid gevonden om ons dorpsfeest muzikaal te omlijsten. In samenwerking met deze band organiseren we een danswedstrijd. Gedurende een half uur zal de band vooral dansbare muziek spelen en kan iedereen helemaal los gaan. De bandleden zullen uit de deelnemers “Kiels Danstalent 2022” kiezen. De winnaar krijgt een leuke prijs en een eervolle vermelding.
Dus: poets je dansschoenen op, oefen je moves en dans mee!!!

HEEL DE KIEL MEPT
Verder zal er voor de stoere jongens, meiden, dames én heren onder ons, balken, spijkers en hamers klaar liggen. Welke stoere dame of bink slaat het snelst 3 enorme spijkers (recht) in een balk?
Ook zal er een heuse 5 meter hoge Kop Van Jut zijn. Ook hiervoor geldt: Wie raakt het snelst 5x achter elkaar de Top van de Kop van Jut? Wij zijn benieuwd hoeveel krachtpatsers De Kiel telt.
Dus: Pomp je spieren op en mep mee!!!

Voor de dorstigen onder ons zal er een biertap zijn en natuurlijk ook koffie, thee, frisdrank, sap en wijn. Om te eten houden we een eenvoudige barbecue met broodjes hamburgers en broodjes worst en verschillende soorten salades. Er zullen ook vegetarische varianten aanwezig zijn. En uiteraard mag iedereen mee proeven van de heerlijke taarten die gebakken worden. Bij goed weer komt na de barbecue een ijswagentje van Noordpool IJs uit Nieuw Amsterdam voor een lekker ijsje na.

Het programma komt er (onder voorbehoud) ongeveer zo uit te zien:

10.00 uur Gezamenlijk opbouwen en versieren van het dorps- en schoolplein.
15.00 uur Taarten inleveren in het dorpshuis. Astrid Zwaan heeft de coördinatie van Heel De Kiel Bakt.
15.30 uur Kielse Kinderen Rennen Zich Rot
16.00 uur Uit De School Geklapt
17.00 uur Prijsuitreiking Heel De Kiel Bakt & Prijsuitreiking Heel De Kiel versiert
17.15 uur Eenvoudige barbecue
17.30 uur Start muziekduo De Bulls
17.30 uur Start Heel De Kiel Mept (uiteraard kan er vooraf geoefend worden)
19.30 uur Heel De Kiel Danst i.s.m. De Bulls
20.30 uur Prijsuitreiking Danstalent 2022
21.30 uur Einde muziek
21.30 uur Gezellig samenzijn onder het genot van een drankje

Op dit moment is nog niet bekend wat de prijs van de drankjes en broodjes e.d. wordt, dat hangt een beetje af of we subsidie krijgen van de gemeente Coevorden in het kader van Coevorden Culturele Gemeente 2021-2022. We houden jullie hierover op de hoogte.

HEEL DE KIEL HELPT?
Voor alle activiteiten zijn mensen nodig die mee willen helpen. Helpen met het opbouwen en versieren (en naderhand weer opruimen) van het feestterrein, mensen die willen helpen bij het uitschenken en verkopen van drankjes, de biertap, mensen voor het maken en verkopen van broodjes hamburgers en broodjes worst bij de barbecue, mensen die
salades willen maken, mensen die willen helpen bij het snijden en uitserveren van taart, enz, enz.
Lieve mensen, we kunnen het echt niet alleen.

Dus: Geef je op en help mee!!!
Opgeven kan per mail: werkgroep.activiteiten@dekiel.info of app, bel of sms naar Angelina of Hennie Schans.
We horen graag van jullie allen.

Dorpsfeest 2022, laten we samen nieuwe herinneringen maken!

Friday Night borrel

Wat hebben we na de eerste Friday Night Borrel veel positieve reacties gehad! Daarom leek het ons leuk om de zomervakantie in te luiden met een volgende Friday Night Borrel op 15 Juli! De avond begint om 20:00 uur bij dorpshuis De Kiel. Komen jullie ook?

Bianca en Marlien.

Energiecoach in De Kiel

Ook De Kiel heeft een energiecoach.
De werkgroep duurzaamheid heeft het plan om middels een energiescan en eventueel een warmtescan bewoners te ondersteunen bij het verduurzamen van hun huis en het verlagen van de energiegebruik. Enkele weken geleden was er de mogelijkheid om iemand op te leiden tot energiecoach.  De provincie Drenthe leidt deze energiecoaches op, die ingezet worden om bewustwording over energiebesparing bij particuliere huishoudens te vergroten. Door die bewustwording is het mogelijk om de energiekosten te verlagen. Lees HIER verder.

Gezamenlijke paardenrit

Op verzoek organiseert de werkgroep activiteiten op ZATERDAG 28 MEI een gezamenlijke paardenrit door het bos. Iedereen, jong en oud is welkom. Wel zelf een paard/pony meebrengen waar je op kunt rijden en voor nog niet zo heel ervaren ruiters ook een eigen begeleider/ster mee vragen. Dit ook omdat de meeste paarden/pony’s niet gewend zijn om in een groep te rijden. We verzamelen om 10.30 uur op de SPEELWEIDE in het bos. Vandaar uit gaan we een staprit maken van ongeveer 3 kwartier. We proberen het zo te organiseren dat er een of meer paard met wagen (menwagens) mee rijden met nog wat extra begeleiding. Als er kinderen zijn die mee willen en geen paard/pony hebben dan kunnen er een paar mee op de menwagens maar dat is een zeer beperkt aantal. Tenzij er meer menwagens meerijden. Dat horen we dan graag. Het is wel noodzakelijk om je hiervoor op te geven dit kan tot 24 mei a.s. Vermeld hierbij de naam van de ruiter (bij kinderen ook de leeftijd), naam van het paard/pony en eventueel de naam van de begeleider. Opgeven kan via de mail: werkgroep.activiteiten@dekiel.info of via de app/telefoon bij Angelina van Ginneken.

Dus: heb je zin om mee te doen, heb je een paard/pony voor die dag en eventueel een begeleider, geef je dan snel op en DOE MEE!!!!!!