Dorpsborrel

Friday Night borrel

Er is al best veel over gepraat, maar het is nu eindelijk zover, de Friday Night Borrel is een feit! De eerste Friday Night Borrel zal gehouden worden op 13 Mei! De deuren zijn open vanaf 19:30uur! We hopen op jullie komst, en maken er met elkaar een gezellige avond van!

en….

Op zaterdag 7 mei er ook gewoon de zaterdagavond dorpsborrel in het Dorpshuis. Onder het genot van een drankje en een knabbel een mooie gelegenheid om de afgelopen maand even door te nemen! Aanvang: 16.30 

Werkgroep Herziening Dorpsvisie

Er zijn de afgelopen tijd interviews gehouden met een flink aantal willekeurig gekozen dorpsbewoners uit diverse leeftijdsgroepen. Hieruit kwam dat deze thema’s het belangrijkst zijn voor de meeste mensen:

– dorpshuis en omgeving
– duurzaamheid
– sociale samenhang
– bestuur en communicatie

Nu vragen we álle dorpsbewoners om mee te komen praten: in kleine groepjes, in het dorpshuis. Vertellen wat er leeft, samen tot ideeën komen waar we als dorp aan gaan en willen werken of wát we graag willen dat er in het dorp zou veranderen. Hoe krijgen we dat op de leukste manier voor elkaar? We hebben zoveel mogelijk mensen gebeld om iedereen persoonlijk uit te nodigen voor de gesprekken in het dorpshuis. Dat is soms niet gelukt omdat telefoonnummers veranderd,  afgesloten of onvindbaar waren, of omdat mensen niet terugbelden. Daarom nu nog deze oproep in de nieuwsbrief. Kom meepraten! In de Herziening Dorpsvisie worden de uiteindelijke wensen en plannen  beschreven en deze kunnen dan ook worden uitgevoerd.
Geef je op via: werkgroep.visie@dekiel.info

– Jongeren van 12 tot 30 jaar: 6 april om 20.00 uur.
– Mensen in de leeftijd van 30-50 jaar: 11 april om 20.00 uur.
– Mensen boven de 50, of als je niet kunt op de avond die bij je leeftijdsgroep hoort:  14 april 20.00 uur, 21 april 14.00 uur, 25 april 20.00 uur

Meer informatie

Opnieuw Violen Actie!


In samenwerking met Fokke de Boer ook dit jaar weer een violenactie, De opbrengst is voor de dorpsvereniging.
Vorig jaar was het een enorm succes! Dus haal de het voorjaar in huis en geniet tot ver in de zomer!
Op 12 maart kan je ze op het dorpsplein ophalen.

Bestelformulier Violen

Dorpsmail in een nieuw jasje

Binnenkort gaan we de Dorpsmail in een nieuw jasje steken. Naast een wat meer hedendaagse stijl gaan we ook starten met een regelmatige terugkerende Nieuwbrief. Hierin zal informatie worden opgenomen die wat minder spoedeisend is en worden aangevuld met andere handige weetjes. Met de start van de nieuwe stijl kan aanmelden voor de Dorpsmail ook rechtstreeks via het formulier op onze website en afmelden via de link in ontvangen berichten. Ontvang je de Dorpsmail al dan hoef je niets te doen!

Dorpsvisie – keukentafel gesprekken

 

 

Helaas moeten we de geplande keukentafelgesprekken afzeggen, corona gooit weer roet in het eten. We hebben digitaal vergaderen overwogen, maar dan krijg je geen levendige discussie en die is nodig om meer ideeën te naar boven te krijgen! In januari of als het erg tegen zit in februari, maken we een nieuwe planning. De samenvatting van de interviews sturen we ook pas rond voor de gesprekken. Omdat het interviewen zo leuk was en je tot de meest bijzondere nieuwe inzichten kwam het volgende: als je benieuwd bent wat je buren van het dorp vinden  en je vindt het leuk om een interview te doen: vraag een interview formulier aan en vraag je buren! Graag daarna een klein verslagje daarvan, dan nemen we het mee! Je kunt de vragenlijst opvragen bij: werkgroep.visie@dekiel.info

Prettige kerstdagen en een visierijk en gezond 2022

De werkgroep Dorpsvisie (Martin, Arie, Marlien, Mirjam  en Saskia)

Gebruik Dorpshuis


Recent hebben wij u geïnformeerd over de tijdelijke maatregel om het Dorpshuis te sluiten. De afgelopen dagen hebben wij nogmaals gekeken naar de huidige lokale ontwikkelingen en aandachtig de nieuwe instructies van de overheid zoals op 2 november aangekondigd gewogen. Op basis hiervan zijn wij tot de conclusie gekomen dat de eerder genomen maatregelen moeten worden herzien. Dit betekent dat het Dorpshuis per direct weer beschikbaar is voor gebruik met in achtneming van onderstaande aantal regels:

  1. De ruimte is beperkt dus daar waar mogelijk zorg voor de bekende hygiëne handelingen, vermijdt contact en ventileer de ruimte.
  2. Zorg dat er voldoende afstand wordt gehouden. Dit betekent dat afhankelijk van de opstelling het aantal mensen binnen beperkt is tot 24 voor de volledige ruimte of 12 voor de halve ruimte.
  3. Voel je je niet in orde en ook al ben je gevaccineerd kom dan niet naar het Dorpshuis, tenzij je een aanvullende test hebt laten doen die negatief uitvalt. 
  4. Voor georganiseerde sport, kunst en cultuur activiteiten geldt dat bij binnenkomst iedereen vanaf 18 jaar een persoonlijke QR code en ID moet tonen aan diegene die de activiteit organiseert.

Houdt de Dorpsmail in de gaten met betrekking tot het wel of niet door gaan van georganiseerde activiteiten en welke voorwaarden er gelden bij door de Kinderclub georganiseerde activiteiten. Volledigheidshalve: de Winteravond met Klaas Wilting op 4 november en de InburgeringsKursus en aansluitende Dorpsborrel op 6 November zijn zoals al eerder aangekondigd uitgesteld.Heb je vragen laat het ons weten!

Namens beide besturen Stichting Dorpshuis De Kiel en Onze Vereniging Dorpsbelangen De Kiel e.o.

Rob Thiele                  Wilma Hummel

Rommelmarkt succes!

Voor het eerst sinds 2 jaar weer een rommelmarkt in De Kiel! Er was een verbazingwekkende hoeveelheid materiaal beschikbaar gesteld en opgehaald in de straten van De Kiel. Het was prima weer en al ruim voor 13.00 verzamelde zich er al belangstellenden achter het draadje en zodra de markt werd geopend werd er direct driftig gezocht naar interessante artikelen die veelal voor een prikje konden worden aangeschaft. Jaap verkocht per opbod een aantal bijzondere stukken en de dames van de catering deden ook goede zaken. Met de hulp van alle vrijwilligers die erbij waren betrokken wederom een succesvolle rommelmarkt. Wellicht dat er volgend jaar weer meer belangstellenden verschijnen en meer spullen van eigenaar verwisseld.

Rabobank Clubsupport

Binnenkort kunnen de leden van Rabobank het Drentse land weer stemmen voor de Rabobank Clubsupport. De stemperiode loopt van 4 t/m 25 oktober 2021. Ieder lid krijgt 5 stemmen die geld waard zijn voor de vereniging. Vorig jaar heeft de vereniging door stemmen een bedrag van € 254.05 We willen proberen dit jaar minimaal het bedrag te evenaren maar mooier zou zijn als we er overheen gaan. In het volgende krantje zullen we de opbrengst bekend maken.

Doelen die we onder andere willen realiseren middels een bijdrage van de Rabobank:

– keukeninventaris voor gezamenlijk koken in het dorpshuis,

Lid worden van Rabobank het Drentse Land kan via de link: https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/

Draag de Vereniging een warm hart toe en STEM!!

Enquete wonen


De Werkgroep Visie is druk bezig om door middel van interviews en bijeenkomsten de Dorpsvisie opnieuw vorm te geven. Een van de onderwerpen is Wonen en graag maakt de Werkgroep iedereen er op attent dat de enquete hierover door iedereen kan worden ingevuld en ingediend. Het document is hieronder te downloaden. Instructies zijn te vinden in het document.

Enquete wonen

 

Dorpsmaaltijd 2021

Na een coroniaanse rustperiode van ruim 1,5 jaar mogen er weer activiteiten in ons dorpshuis plaatsvinden. De werkgroep activiteiten wil daarom beginnen met de inmiddels (bijna) traditionele, heerlijke en oergezellige dorpsmaaltijd. Dit jaar wordt het een ITALIAANSE maaltijd. Daarbij denken we aan o.a. heerlijke soep, salades, pasta gerechten, kazen, kruiden en uiteraard diverse soorten ijs.

Wanneer schuiven we aan: donderdag 28 oktober 2021

Hoe laat vallen we aan: 18.00 uur Zaal open: 17.30 uur

Waar: Dorpshuis in De Kiel

Kosten: €5,- p.p. (excl. drankjes)  €2,50 per kind (tot 12 jaar)

Opgeven bij: Hennie Schans of Angelina van Ginneken of via werkgroep.activiteiten@dekiel.info voor 13 oktober.

Natuurlijk wordt dit weer een maaltijd waar iedereen uit het dorp en omgeving welkom is. Bij het opgeven graag aangeven met hoeveel personen/kinderen je komt en een eventueel dieet, bijv. vegetarisch, gluten- of melk allergie enz. Uiteraard zijn wij niet bij machte om dit alles alleen te organiseren en gelukkig hebben we weer wat mensen bereid gevonden ons te helpen om deze avond zo sfeervol en smaakvol mogelijk te maken. Hiervoor alvast onze hartelijke dank!

De kans is erg groot dat we de 1,5 meter regel niet kunnen garanderen dus mocht je op de avond zelf verkoudheids- of griepverschijnselen hebben laat je dan testen of blijf thuis (maar laat dit ons dan wel even weten svp). En verder is de avond onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen.

Laten we met ons allen van deze avond een heerlijk, gezellig en sfeervol geheel maken.

En dus:    GEEF JE OP EN  DOE MEE!!!!!!