Werkgroep Informatie

VLIEGENDE START

In 2015 is de werkgroep Informatie in april van start gegaan. Een van de eerste onderwerpen was te komen tot een visie op welke wijze we de informatie voorziening in De Kiel het beste vorm konden geven. Zaken zoals de website, de dorpskrant, informatie borden en het gebruik van social media kwamen hierbij aan de orde. Al snel werd gestart met het ontwerp van een informatiebord met als doel die te plaatsen op een centrale plaats in het dorp. Na de nodige brainstorm sessies werd de inhoud van het bord bedacht en kreeg de vormgeving de nodige aandacht. Dankzij sponsoring van de Rabobank en hulp bij het plaatsen van enkele vrijwilligers werd in augustus 2015 het bord onthuld.

UPDATE VOORJAAR 2016

Nu de werkgroep een aantal zaken heeft afgerond zoals het informatiebord, de www.bezoekdekiel.nl website en de basis voor de nieuwe website maken we een kleine pas op de plaats. In een klein groepje zal de nieuwe website verder vorm worden gegeven en een structuur worden gebruikt die het mogelijk maakt dat de verschillende groepen hun eigen pagina’s kunnen beheren. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen op dit vlak en op het vlak van de werkgroep Inventarisatie zal verder gegaan worden met de ontwikkeling van de communicatie binnen het dorp.

Contact persoon: Saskia Minderman

 

Verslag informatieavond en de Gevolgen….

Op 8 december 2016 hadden we de informatieavond over de website. Ad van Ginniken heeft over de website, de opbouw en waarom we tot bepaalde keuzes gekomen waren verteld. Er werd met interesse en instemming geluisterd.
Voor de verschillende werkgroepen en activiteitengroepen is het nu mogelijk om zelf een pagina te vullen hun de websitedeel.
Hopelijk wordt daar vaak gebruik van gemaakt en wordt de website zo nog meer een deel van het dorp!

Werkgroep informatie: werkgroep.informatie@dekiel.info