Filmmiddag en disco

 

 

 

 

 

Waar? In het dorpshuis De Kiel.
Wanneer: 3 maart 20.00 uur

Komt allen! Geef je snel op via de lijst op school! Of geef het door aan een van de kinderclubleden: Bianca Huizinga, Martin Kiers of Marlien Vedelaar

Oproep Kinderclub

Hoi dorpsgenoten!

Hierbij doen we een dringende oproep voor nieuwe teamgenoten bij de kinderclub. Op dit moment zijn we dusdanig onderbezet, dat we niet alle evenementen meer kunnen organiseren en dat we selectief moeten zijn in de activiteiten. Het zou toch echt jammer zijn als we een activiteit zoals de huttenkamp afgelopen weekend, waar veel kinderen en begeleiders, een fantastisch weekend hebben beleefd, niet meer kan worden georganiseerd… Voor een evenement zitten we een paar keer met elkaar aan tafel. We brainstormen.. maken plannen.. zoeken uit wat we nodig hebben.. verdelen de taken.. hebben lol en gaan aan de slag! Kun je niet bij de evenementen zijn, maar heb je wel goede ideeën en wil je helpen in de voorbereidingen? Of andersom? Ook goed! We zijn flexibel. Wil jij als tiener, bij ons aansluiten? Graag! Je bent van harte welkom. Twijfel niet, maar sluit je aan bij ons team en bel Marlien op 06- 1089 8278, of stuur een email naar kinderclubdekiel@gmail.com Dan kunnen we mooie dingen blijven doen voor en met de kinderen van De Kiel.

Groetjes van de Kinderclub.

Huttenkamp

Hallo jeugd uit De Kiel,

15 juli a.s om 14.00 uur organiseert de Kinderclub een huttenkamp voor alle kinderen van de basisschool en de (oudere) jeugd uit De Kiel. Locatie : achter op het grasveld van CBS De Kiel.

Enige info van deze dag :

Afhankelijk van opgave worden er groepjes gevormd waar je gezamenlijk voor jullie groep een hut
bouwen met medewerking van nog een ouder iemand vanuit het voortgezet onderwijs. De hut kun je maken van al het beschikbare hout , pallets en andere materialen dat aanwezig is en je kunt het zo maken dat wanneer je toestemming heb van je ouders er ook een nacht in geslapen kan worden onder toezicht van leden van de kinderclub. Voor eten en drinken zal gezorgd worden en ook in de avond zullen we een leuk programma met elkaar doen. Geef jullie met z’n allen op , zodat we een leuke activiteit met elkaar hebben en dat alle inspanning
en voorbereiding vanuit de kinderclub lonend mag zijn. Hopelijk hebben we ook mooi weer om deze activiteit tot een geslaagd einde te brengen. Opgave kan via de mail kinderclubdekiel@gmail.com of de opgave lijsten op school.
( graag voor 10 juli ). Deelnemers krijgen nog nadere info.