Agenda

agenda
Activiteiten

24 oktober: Oud papier
24 oktober: bestuursvergadering*
26 oktober : Rommelmarkt
30 oktober: Herfstmaaltijd  18:00
2 november: Dorpsborrel
6 november: reparatiecafé 13.30 uur
11 november: Sint Maarten Kinderclub
21 november: Oud papier
21 november: Bestuursvergadering*
23 november: Sinterklaasfeest Kinderclub
27 november  Winteravond
7 december:  Dorpsborrel
12 december: Bestuursvergadering*
19 december: Oud Papier

* Voor elke bestuursvergadering kunt u tot een week van te voren punten aan dragen bij secretaris@dekiel.info.
De notulen en de agenda staan op de webside.

Vaste activiteiten

In de maanden juli en augustus liggen meeste activiteiten stil, voor vragen kunt u het beste contact opnemen met de coördinatoren.
In de dorpskrant van eind augustus kunt u de startdata vinden.

  • Nuver fit: Elke donderdagochtend vanaf 08.00 uur
  • Creatieve avond: Laatste woensdag van de maand
  • Handwerken: Op maandag 1 keer in de 14 dagen in de even weken 19.30 uur
  • Schietclub: Elke dinsdagavond 19.30 uur
  • Samenzang : Elke donderdagavond van 18.45 – 19.45 uur
  • Schildersclub De Kiel: Elke dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur
    Vereniging van huisvrouwen: Op woensdagavond 1 keer in de maand

In de maanden juni, juli en augustus: “Ommetje de Kiel” op maandagmiddag om 14.00 uur, vanaf het dorpsplein.
O
pgeven hoeft niet!

 

Oud Papier 2020:
23 januari; 20 februari; 19 maart;
23 april; 28 mei; 26 juni
23 juli; 27 augustus; 24 september
22 oktober; 26 november; 17 december