Agenda

agenda

 

Activiteiten

3 augustus: Dorpsborrel
7 augustus:  Reparatiecafé
15 augustus: Bestuursvergadering
26-30 augustus: Sloop dakgoten van het dorpshuis
2 september: Opbouw goten + afwatering dorpshuis
7 september: Dorpsborrel
14 september  Uitje Kinderclub
19 september: Bestuursvergadering
21 september: Seizoensopening
5 oktober: Dorpsborrel
24 oktober: Bestuursvergadering
26 oktober: Rommelmarkt
2 november: Dorpsborrel
11 november   Sint Maarten Kinderclub
21 november: Bestuursvergadering
23 november  Sinterklaas feest Kinderclub
7 december: Dorpsborrel
12 december: Bestuursvergadering

Voor elke bestuursvergadering kunt u tot een week van te voren punten aan dragen bij secretaris@dekiel.info.
De notulen en de agenda staan op de webside.

Vaste activiteiten

In de maanden juli en augustus liggen meeste activiteiten stil, voor vragen kunt u het beste contact opnemen met de coördinatoren.
In de dorpskrant van eind augustus kunt u de startdata vinden.

  • Nuver fit: Elke donderdagochtend vanaf 08.30 uur
  • Creatieve avond: Laatste woensdag van de maand
  • Handwerken: Op maandag 1 keer in de 14 dagen in de even weken 19.30 uur
  • Schietclub: Elke dinsdagavond 19.30 uur
  • Samenzang : Elke donderdagavond van 18.45 – 19.45 uur
  • Schildersclub De Kiel: Elke dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur
    Vereniging van huisvrouwen: Op woensdagavond 1 keer in de maand

In de maanden juni, juli en augustus: “Ommetje de Kiel” op maandagmiddag om 14.00 uur, vanaf het dorpsplein.
O
pgeven hoeft niet!