Agenda

agenda
Activiteiten

15 januari: 20.00 uur Lammert de Boer: informatie over de ‘”wildleven rondom De Kiel” o.a. dassen
23 januari: Oud Papier
23 januari: Bestuursvergadering*
31 januari: Motorclub
1 februari: dorpsborrel
5 februari: reparatiecafé
6 februari: 20.00 uur spelletjesavond Leuk!
12 februari: Kiwi’s: Ademhalingsoefeningen met Anita Westerhuis
20 februari: Oud papier
20 februari: Bestuursvergadering*
24 februari: 20.00 uur Ruben Kluit, boswachter ecologie Staatsbosbeheer over “ons bos”
1 maart: dorpsborrel 16.30 uur
9 maart: extra ledenvergadering
11 maart: Kiwi’s: Party Food met Manon Kuipers
19 maart: Oud papier
19 maart: Bestuursvergadering*
30 maart: Algemene ledenvergadering Dorpsvereniging

*Voor elke bestuursvergadering kunt u tot een week van te voren punten aan dragen bij secretaris@dekiel.info.

* Voor elke bestuursvergadering kunt u tot een week van te voren punten aan dragen bij secretaris@dekiel.info.
De notulen en de agenda staan op de website.

Vaste activiteiten

In de maanden juli en augustus liggen meeste activiteiten stil, voor vragen kunt u het beste contact opnemen met de coördinatoren.
In de dorpskrant van eind augustus kunt u de startdata vinden.

  • Nuver fit (gymnastiek): Elke donderdagochtend vanaf 08.00 uur
  • Creatieve avond: Laatste woensdag van de maand
  • Handwerken: Op maandag 1 keer in de 14 dagen in de even weken 19.30 uur
  • Schietclub: Elke dinsdagavond 19.30 uur
  • Samenzang : Elke donderdagavond van 18.45 – 19.45 uur
  • Schildersclub De Kiel: Elke dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur
    Vereniging van huisvrouwen: Op woensdagavond 1 keer in de maand

In de maanden juni, juli en augustus: “Ommetje de Kiel” op maandagmiddag om 14.00 uur, vanaf het dorpsplein.
O
pgeven hoeft niet!

Oud Papier 2020:
23 april; 28 mei; 26 juni
23 juli; 27 augustus; 24 september
22 oktober; 26 november; 17 december