Bedrijvigheid

Sinds enige tijd is het mogelijk om net als in de Dorpskrant advertenties te plaatsen op de website. U vindt bedrijven in en om De Kiel onder Informatie / Bedrijvigheid. Onderstaande bedrijven maken reeds van deze mogelijkheid gebruik.

vieftienlogofixstlogo muco

mlmidden

 

mobivitmolenzichteekelandzichtecostaal

 

crea fox ideeja

rest4uDrukwerk

gerbers

 

 

 

herberg

bessenvisboerfatbikesmarkieslucie

 

 

 

 

Ook belangstelling om te adverteren? Neem contact op met Zeno Roos.

Herbestraten fietspad

Namens het bestuur van Dorpsbelangen wil ik u het volgende mededelen.  Na overleg met de verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente Coevorden, is besloten om op korte termijn het fietspad gelegen aan de Eserstraat vanaf huisnummering 1 t/m 37 geheel te gaan her bestraten. De herbestrating van het fietspad vindt plaats in het kader van de reeds opgetreden beschadigingen aan het fietspad tijdens de werkzaamheden m.b.t. realiseren en het voorzien van een nieuwe asfalt laag aan het wegdek van de Eserstraat. Zo is het naastgelegen fietspad tijdens deze werkzaamheden regelmatig gebruikt als ontsluitingsroute door o.a. auto’s, vracht- en landbouwverkeer,  richting Eserveen en of de Rolderstraat. Mede hierdoor is het fietspad dermate beschadigd geraakt dat er gevaarsituaties kunnen ontstaan.

Zoals ik u al eerder mededeelde zullen de werkzaamheden op korte termijn plaats gaan vinden. Wij  kunnen u echter op dit moment nog geen datum noemen waarop deze werkzaamheden aan het fietspad gaan aanvangen. Reden hiervan is o.a. het natte weerbeeld wat zich de afgelopen tijd heeft laten zien.  Daarnaast heeft de uitvoerder met zijn bedrijfsplanning te maken. Maar u wordt tijdig op de hoogte gebracht van de aanvang van de voorgenoemde werkzaamheden.

Ik kan u wel melden, dat deze werkzaamheden in opdracht van de gemeente Coevorden worden uitbesteed aan de firma De Roo Wegenbouw uit Emmen. Inmiddels heb ik een terug belafspraak gemaakt met de firma De Roo om praktische informatie met elkaar te delen. Wij vinden nml. als bestuur van  dorpsbelangen, dat de overlast die voor u mogelijk gaat ontstaan tijdens deze werkzaamheden tot een minimum moeten worden beperkt. Zodra er meer informatie voorhanden is wordt u op de hoogte gebracht.

Ik hoop u even voldoende geïnformeerd te hebben en wens een ieder een fijne dag toe.

Namens het bestuur van Dorpsbelangen

Rob Thiele.

Digitale dienstverlening

Beste Kielenaren en buren,

Hoe ervaren inwoners de digitale dienstverlening van de gemeente Coevorden? De gemeente Coevorden maakt in haar dienstverlening steeds meer gebruik van digitale kanalen. Dat is sneller en heeft voor inwoners als voordeel dat ze tijdens kantooruren niet meer naar het gemeentehuis hoeven te komen. Tegenwoordig maken veel inwoners gebruik van het internet. De komende tijd doet de rekenkamercommissie van de gemeente Coevorden onderzoek naar haar digitale dienstverlening.

Onderzoek

Vanaf maandag 4 september kunnen inwoners van de gemeente Coevorden hun mening laten horen door een vragenlijst in te vullen via www.coevorden.nl/digitaledienstverlening. De vragenlijst kan worden ingevuld tot en met 25 september. Hoe vinden inwoners het om een online afspraak te maken? Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een paspoort? Hoe is het om digitaal een verhuizing door te geven? Of een klacht te melden over de openbare ruimte?

Enquête schriftelijk invullen

Ook van inwoners die geen gebruik maken van de digitale diensten van de gemeente, hoort de gemeente graag hun mening. Zij kunnen de enquête ophalen bij de balie van het gemeentehuis. De vragenlijsten kunnen ook per post worden opgestuurd. Inwoners kunnen een vragenlijst aanvragen bij de gemeente door te bellen naar 14 (0524).

Diana van Uffelen

Dag van de Senioren

Dag van de Senioren Schoonoord/Sleen e.o.
Vrijdag 6 oktober 2017 in Cafe-restaurant Wielens in Noord-Sleen
Aanvang 15.00 uur, zaal open 14.30 uur

Kosten E 10,00 per persoon

Opgeven vóór 1 oktober a.s. bij Roelie de Boer

Cursussen

Cursus Klik en Tik

De bibliotheken in de gemeente Coevorden bieden een cursus Klik & Tik aan, een programma dat cursisten kennis laat maken met computers en het internet. Voor iedereen met geen of weinig kennis over het werken met de computer en internet organiseert de bibliotheek in Coevorden deze cursus. De cursisten leren over de computer, het toetsenbord en het werken met een muis. Daarna gaan ze “het internet op”. Met deze basiskennis gaan ze “samen op het web”, ook leren de cursisten over social media, Facebook, Whatsapp, Skype en Instagram. Samen met de cursusleider leert u, in uw eigen tempo, meer over de computer en het gebruik ervan. Klik & Tik is een oefenprogramma voor mensen die geen kennis van computers, internet en sociale media hebben.

Bibliotheek Schoonoord
Op dinsdag 26/09 – 03/10 – 10/10 – 17/10 – 24/10 van 10.00-12.00 uur

E-mail: info@bibliotheekschoonoord.nl
Tel: 088-0128255

Cursus Digisterker

De overheid doet steeds meer via het internet. Of het nu gaat om de aanvragen van huurtoeslag, om werk te zoeken of om het doorgeven van een verhuizing. En vanaf 2017 gaat alle communicatie met de overheid via internet. Door het volgen van deze cursus kom je goed beslagen ten ijs.

Je kunt leren hoe je gebruik kunt maken van digitale (overheids)diensten, zoals van gemeente, mijn overheid, UWV, sociale verzekeringsbank. De cursus” Digisterker – werken met de e-overheid” helpt je op weg.

De inhoud van de cursus bestaat o.a. uit :

– Digid aanvragen en gebruiken
– zoeken en vinden van overheidsinformatie
– aanvragen van overheidsinformatie
– mijn omgevingen

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten, wordt gegeven door twee gecertificeerde docenten Digisterker in groepen van maximaal 4 personen.

Bibliotheek Schoonoord:
Op maandag 25/09 – 02/10 – 09/10 – 16/10 van 10.00-12.00 uur

E-mail: info@bibliotheekschoonoord.nl
Tel: 088-0128255

Glasvezel samenwerking

De 6 glasvezel initiatieven, waarin alle 27 dorpen van de gemeente Coevorden zijn vertegenwoordigd, gaan samenwerken en vormen daarbij op korte termijn één organisatie. Alle initiatieven hebben hetzelfde doel namelijk de aanleg van een glasvezelnetwerk. Elk initiatief richtte zich op een bepaald deel van de gemeente Coevorden. Hierbij gaat het niet alleen om de kernen, maar tevens om de buitengebieden, waar geen snel internet aanwezig is.

Initiatief dorpen
Alles op glasvezel Sleen, Diphoorn, Noord-Sleen, Achterste Erm, Kibbelveen, ’t Haantje, Erm
DNS op Glas Dalerpeel, Nieuwe Krim, Steenwijksmoer, Geesbrug, Zwinderen
Reuzenbreedband Schoonoord, De Kiel
Samenbreed Aalden, Meppen, Zweeloo, Benneveld, Wezup, Wezuperbrug
Glasvezel Stidal Dalerveen, Stieltjeskanaal, Holsloot
Verbreedband Dalen, Gees, Oosterhesselen, Wachtum

De buurtschappen rond bovenstaande dorpen worden hierin vanzelfsprekend meegenomen. Daarmee is de gehele gemeente Coevorden gedekt, immers in de stad Coevorden ligt al glasvezel. De vele vrijwilligers van de initiatieven zijn in eerste instantie begonnen met het in kaart brengen van belangstelling voor glasvezel. Ondanks dat niet alle initiatieven klaar zijn met de vraaginventarisatie kan nu al geconcludeerd worden dat de behoefte aan een glasvezelnetwerk groot is. Er zijn dorpen waar 95% van de inwoners heeft aangegeven, dat zij graag aangesloten willen worden op een glasvezelnetwerk. Mede op initiatief van wethouder Jan Zwiers van de gemeente Coevorden is het overleg tussen de 6 initiatieven op gang gekomen en zijn de mogelijkheden om te komen tot een samenwerking onderzocht. Ook Verbind Drenthe, een speciaal voor professionele ondersteuning van glasvezelinitiatieven door de provincie opgerichte stichting, heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van deze samenwerking. Een wijziging van het provinciaal beleid voor de facilitering van de glasvezelinitiatieven maakt het voor (te) kleine initiatieven erg moeilijk om hun plannen te realiseren. Samenwerken is daardoor min of meer een logische stap geworden. Gezamenlijk wordt nu de ontwikkeling van een netwerk, het opstellen van een businessplan, de financiering, etc. opgepakt. De verwachting is dat belangrijke voordelen te behalen zijn met deze schaalvergroting. De bedoeling is dat er uiteindelijk één organisatie ontstaat die aanleg, beheer, onderhoud, e.d. gaat verzorgen. De huidige glasvezel-initiatieven blijven actief betrokken bij de ontwikkelingen. Hoe de nieuwe organisatie eruit komt te zien, wordt nog aan gewerkt. De aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van de gemeente Coevorden is sterk afhankelijk van de medewerking en facilitering van de provincie Drenthe en de gemeente Coevorden. Omdat zowel de provincie als de gemeente de noodzaak van de aanleg van een glasvezelnetwerk inzien, is er het volste vertrouwen dat die medewerking er komt.