Gebruik Dorpshuis


Recent hebben wij u geïnformeerd over de tijdelijke maatregel om het Dorpshuis te sluiten. De afgelopen dagen hebben wij nogmaals gekeken naar de huidige lokale ontwikkelingen en aandachtig de nieuwe instructies van de overheid zoals op 2 november aangekondigd gewogen. Op basis hiervan zijn wij tot de conclusie gekomen dat de eerder genomen maatregelen moeten worden herzien. Dit betekent dat het Dorpshuis per direct weer beschikbaar is voor gebruik met in achtneming van onderstaande aantal regels:

  1. De ruimte is beperkt dus daar waar mogelijk zorg voor de bekende hygiëne handelingen, vermijdt contact en ventileer de ruimte.
  2. Zorg dat er voldoende afstand wordt gehouden. Dit betekent dat afhankelijk van de opstelling het aantal mensen binnen beperkt is tot 24 voor de volledige ruimte of 12 voor de halve ruimte.
  3. Voel je je niet in orde en ook al ben je gevaccineerd kom dan niet naar het Dorpshuis, tenzij je een aanvullende test hebt laten doen die negatief uitvalt. 
  4. Voor georganiseerde sport, kunst en cultuur activiteiten geldt dat bij binnenkomst iedereen vanaf 18 jaar een persoonlijke QR code en ID moet tonen aan diegene die de activiteit organiseert.

Houdt de Dorpsmail in de gaten met betrekking tot het wel of niet door gaan van georganiseerde activiteiten en welke voorwaarden er gelden bij door de Kinderclub georganiseerde activiteiten. Volledigheidshalve: de Winteravond met Klaas Wilting op 4 november en de InburgeringsKursus en aansluitende Dorpsborrel op 6 November zijn zoals al eerder aangekondigd uitgesteld.Heb je vragen laat het ons weten!

Namens beide besturen Stichting Dorpshuis De Kiel en Onze Vereniging Dorpsbelangen De Kiel e.o.

Rob Thiele                  Wilma Hummel