Reparatie cafe

De eerste middag van het reparatiecafé is geweest. Het liep niet storm, maar er zijn toch verschillende dingen gemaakt! Daarom op 24 april vanaf 13.30 uur opnieuw reparatiecafé! Dat houdt in: je kan kapotte spullen, die je graag wilt behouden, naar ons toebrengen en dan bekijken we of we er nog nieuw leven in kunnen blazen. Geen computers, daar hebben we geen mogelijkheid toe, ook omdat er nog geen internet is in het dorpshuis. Wel elektrische apparaten, als bv. een stofzuiger en schemerlampen, klein verstelwerk: kapotte ritsen, geen ritsen inzetten, maar soms nog wel te maken, zoompjes en wat er maar kapot in de kast staat.  Het is de bedoeling dat je erbij blijft als het gerepareerd wordt en als het niet lukt moet je het zelf wel weer meenemen naar huis.

Benieuwd of er behoefte aan is in het dorp en wat we er eventueel aan mankracht bij moeten hebben. Als je het leuk vindt mee te doen met repareren, geef je dan op, want als er niemand komt, maken we er toch een gezellige middag van. Natuurlijk kan je die middag ook gewoonten kopje koffie komen drinken……..

Arie, Saskia, Trudie