Werkgroep Inventarisatie

Uit de gesprekken ter voorbereiding op de Dorpsvisie kwam duidelijk naar voren dat er relatief weinig kennis is over de inwoners van De Kiel en dat het daardoor soms best lastig is elkaar daar waar nodig te helpen. De werkgroep Inventarisatie gaat kijken naar mogelijkheden om relevante informatie te verzamelen en te delen / toegankelijk te maken op een verantwoorde wijze.

De werkgroep heeft als doel meer zicht te krijgen op wat er na de visie in het dorp leeft en hoe men zich, met zijn eigen kwaliteiten, kan en misschien wil inzetten voor het dorp. We hebben ons beziggehouden met het maken van een interview, waarmee we in de herfst iedereen in het dorp willen benaderen. Het is een ieder vrij om er wel of niet aan mee te doen en wat je wel of niet over jezelf wilt vertellen. Daarnaast hebben we wat ideeën over een ruilmarkt.
We zullen nog van ons laten horen.

Contactpersoon: Saskia Minderman