Huttenkamp

Hallo jeugd uit De Kiel,

15 juli a.s om 14.00 uur organiseert de Kinderclub een huttenkamp voor alle kinderen van de basisschool en de (oudere) jeugd uit De Kiel. Locatie : achter op het grasveld van CBS De Kiel.

Enige info van deze dag :

Afhankelijk van opgave worden er groepjes gevormd waar je gezamenlijk voor jullie groep een hut
bouwen met medewerking van nog een ouder iemand vanuit het voortgezet onderwijs. De hut kun je maken van al het beschikbare hout , pallets en andere materialen dat aanwezig is en je kunt het zo maken dat wanneer je toestemming heb van je ouders er ook een nacht in geslapen kan worden onder toezicht van leden van de kinderclub. Voor eten en drinken zal gezorgd worden en ook in de avond zullen we een leuk programma met elkaar doen. Geef jullie met z’n allen op , zodat we een leuke activiteit met elkaar hebben en dat alle inspanning
en voorbereiding vanuit de kinderclub lonend mag zijn. Hopelijk hebben we ook mooi weer om deze activiteit tot een geslaagd einde te brengen. Opgave kan via de mail kinderclubdekiel@gmail.com of de opgave lijsten op school.
( graag voor 10 juli ). Deelnemers krijgen nog nadere info.