Bedrijvigheid

Sinds enige tijd is het mogelijk om net als in de Dorpskrant advertenties te plaatsen op de website. U vindt bedrijven in en om De Kiel onder Informatie / Bedrijvigheid. Onderstaande bedrijven maken reeds van deze mogelijkheid gebruik.

vieftienlogofixstlogo muco

mobivit

 

 

 

molenzichteekelandzichtecostaal

 
fox ideeja

rest4uDrukwerk

gerbers

 

 

 

bessenvisboerfatbikesmarkieslucie

 

 

 

 

 

Ook belangstelling om te adverteren? Neem contact op met Zeno Roos.

Algemene Ledenvergadering

algAfgelopen maandag 27 maart werd onze jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Met de grote opkomst was het bestuur erg tevreden.

We zetten even de belangrijkste zaken op een rij:

  • Met algemene stemmen werd het bestuursvoorstel aanvaard om de pot voor een dorpsfeest af te schaffen. Het saldo van ongeveer € 3.900 wordt bestemd voor andere zaken in het dorp waarover nog nadere besluitvorming zal komen.
  • De financiën van onze vereniging zijn verder ook goed op orde. Ondanks veel bijzondere uitgaven (er was ruim € 8.100 aan inkomsten en uitgaven) konden we het jaar afsluiten met een nadelig saldo van slechts € 50.
  • Het bestuur van Dorpsbelangen wordt uitgebreid van 7 tot 8 leden. Verkozen zijn Gijs Egbers, die secretaris wordt, en Rob Thiele, algemeen bestuurslid.
  • Bij de gemeente wordt een aanvraag ingediend voor een dorpsbudget. Als dat wordt gehonoreerd, zullen we het eerste dorp in de gemeente zijn, waar met zo’n budget ervaring wordt opgedaan.
  • Uit het stimuleringsfonds dorpen en wijken, waaruit ook al de telefooncel/bieb en de verlichting van het fietspad zijn gesubsidieerd, wordt voor 2017 een aanvraag gedaan voor zonnepanelen, een eigen elektriciteitsaansluiting en zo mogelijk ook dakisolatie voor ons dorpshuis.
  • Al eerder dit jaar is de naam 7-markendorp verkozen tot de geuzennaam van ons dorp. In de vergadering werd een passend logo verkozen. Winnend was het ontwerp van Ad van Ginneken. Zijn ontwerp sloot aan bij onze dorpsvlag.
  • Er zijn trouwens nog dorpsvlaggen te koop! Een vlag voor een vlaggenstok of kleine mast meet 100 x 150 cm. Deze kost € 19,=. Een vlag voor een mast die langer is dan 7 meter is 150 x 225 cm en die kost € 39,=. Ze kunnen worden besteld bij de penningmeester: penningmeester@dekiel.info.

Het bestuur