Bedrijvigheid

Sinds enige tijd is het mogelijk om net als in de Dorpskrant advertenties te plaatsen op de website. U vindt bedrijven in en om De Kiel onder Informatie / Bedrijvigheid. Onderstaande bedrijven maken reeds van deze mogelijkheid gebruik.

vieftienlogofixstlogo muco

mlmidden

 

mobivitmolenzichteekelandzichtecostaal

 

crea fox ideeja

rest4uDrukwerk

gerbers

 

 

 

herberg

bessenvisboerfatbikesmarkieslucie

 

 

 

 

Ook belangstelling om te adverteren? Neem contact op met Zeno Roos.

Algemene Ledenvergadering

algAfgelopen maandag 27 maart werd onze jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Met de grote opkomst was het bestuur erg tevreden.

We zetten even de belangrijkste zaken op een rij:

  • Met algemene stemmen werd het bestuursvoorstel aanvaard om de pot voor een dorpsfeest af te schaffen. Het saldo van ongeveer € 3.900 wordt bestemd voor andere zaken in het dorp waarover nog nadere besluitvorming zal komen.
  • De financiën van onze vereniging zijn verder ook goed op orde. Ondanks veel bijzondere uitgaven (er was ruim € 8.100 aan inkomsten en uitgaven) konden we het jaar afsluiten met een nadelig saldo van slechts € 50.
  • Het bestuur van Dorpsbelangen wordt uitgebreid van 7 tot 8 leden. Verkozen zijn Gijs Egbers, die secretaris wordt, en Rob Thiele, algemeen bestuurslid.
  • Bij de gemeente wordt een aanvraag ingediend voor een dorpsbudget. Als dat wordt gehonoreerd, zullen we het eerste dorp in de gemeente zijn, waar met zo’n budget ervaring wordt opgedaan.
  • Uit het stimuleringsfonds dorpen en wijken, waaruit ook al de telefooncel/bieb en de verlichting van het fietspad zijn gesubsidieerd, wordt voor 2017 een aanvraag gedaan voor zonnepanelen, een eigen elektriciteitsaansluiting en zo mogelijk ook dakisolatie voor ons dorpshuis.
  • Al eerder dit jaar is de naam 7-markendorp verkozen tot de geuzennaam van ons dorp. In de vergadering werd een passend logo verkozen. Winnend was het ontwerp van Ad van Ginneken. Zijn ontwerp sloot aan bij onze dorpsvlag.
  • Er zijn trouwens nog dorpsvlaggen te koop! Een vlag voor een vlaggenstok of kleine mast meet 100 x 150 cm. Deze kost € 19,=. Een vlag voor een mast die langer is dan 7 meter is 150 x 225 cm en die kost € 39,=. Ze kunnen worden besteld bij de penningmeester: penningmeester@dekiel.info.

Het bestuur

Kerstactiviteit

Brandende-vuurkorf-300x209Woensdagavond 21 december is de kerstviering op school. Na de viering willen we nog even gezellig samen zijn op het schoolplein. Als activiteitencommissie leek het ons leuk weer een paar vuurkorven neer te zetten om een broodje te bakken en
nog wat bij te kletsen onder het genot van een drankje en hapje. Hiervoor zijn we op zoek naar ouders die wat brandhout kunnen doneren, zodat we die avond niet in de kou hoeven te staan. Mocht je wat brandhout (liefst niet te grote stukken) willen doneren, zou je dat dan door kunnen geven per email , whatsapp of sms?

Miriam Langelaar

Fietsverlichting

We hebben de fietspadverlichting gewonnen!

In september hadden we al via de dorpsmail gemeld dat we als dorpsbelangen weer geld zouden aanvragen uit het stimuleringsfonds wijken en dorpen van de gemeente. We hebben toen gekozen voor verlichting van het fietspad tussen De Kiel en Schoonoord. Al jaren stond deze wens hoog op het lampverlanglijstje van ons dorp en ook in onze dorpsvisie is daarvoor veel aandacht ingeruimd.

Door deskundigen werd sterk ontraden om verlichting toe te passen van het doe-het-zelf-niveau op zonnepaneeltjes. Dat verspreid weliswaar licht, maar dat is volstrekt onvoldoende als verlichting van een fietspad. Bovendien is de levensduur zeer beperkt. Er is daarom gekozen voor professionele lichtmasten (bovengronds 4 meter) en armaturen met ledverlichting, die op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Voor een goede verlichting is het daarnaast nodig dat er ongeveer om de 50 meter een lichtmast moet komen, zodat er 20 masten nodig zijn voor het ongeveer 1 kilometer lange traject tussen de Schoonoord en De Kiel. De totale kosten daarvan bedragen € 20.000. Het maximale bedrag dat we uit het fonds kunnen krijgen bedraagt echter € 10.000. We zijn dan ook erg blij dat Dorpsbelangen Schoonoord bereid was om voor de andere helft subsidie aan te vragen. We hebben dus als dorpen de handen ineen geslagen en elk een project van € 10.000 ingediend in de hoop dat er misschien
wel één van beide zou worden gekozen. Dan hadden we in elk geval de helft van de verlichting gekregen, dus bijvoorbeeld een mast om de 100 meter in plaats van om de benodigde 50 meter.

Omdat de provincie vooralsnog geen medewerking wil verlenen aan plaatsing van lichtmasten in de berm tussen weg en fietspad is gekozen voor een alternatieve, onconventionele oplossing. Als nu eens de lichtmasten worden geplaatst in de voortuinen van aanwonenden direct tegen het fietspad aan? En als de aanwonenden dan ook de benodigde elektriciteit gratis zouden willen leveren? Bijkomend voordeel is dat er dan geen toestemmingsprocedure (provincie) en vergunningsprocedure (gemeente) behoeft te worden gevolgd. We hebben daarom in een brief aan de aanwonenden gevraagd of daarvoor belangstelling bestaat. De aanwonenden hebben op een grandioze manier gereageerd. Het resultaat van dat verzoek was dat 92% erg positief was en 83% daadwerkelijk heeft toegezegd hieraan te willen meewerken. We zijn de bewoners daar uiteraard erg erkentelijk voor.

Gisteravond is door de dorpen en wijken in de gemeente Coevorden gestemd over de verschillende initiatieven die waren ingediend. Daarnaast was er ook een oordeel van de vakjury die voor de helf
t meetelde. Het eindresultaat was dat onze beide ingediende projecten op de 2e en 3e plaats van alle 51 ingediende projecten zijn geëindigd! Dat betekent dat we de volledige € 20.000 ontvangen! We zijn hier uiteraard erg blij mee. Het blijkt dat men ons project vooral heeft gekozen omdat bewoners elektriciteit leveren aan de verlichting van een openbaar fietspad. Ook de hoge reactie van 83% heeft de score positief beïnvloed.

We gaan er vanuit dat we het komend voorjaar met de werkzaamheden kunnen starten. Als dorpen zullen we zelf de sleuven van de lichtmasten naar de meterkasten van de aanwonenden gaan graven en we zullen ook de masten plaatsen. Een professioneel bedrijf verzorgt dan de aansluitingen in meterkast en lichtmast. Er komt in de meterkast ook een astronomische klok, die automatisch aan- en uitschakelt. We vragen aan de bewoners de lichtmasten in elk geval tot 12 uur ’s nachts te laten branden dan blijven de stroomkosten beperkt. Omdat de klokken allemaal apart worden ingesteld, kunnen bewoners er natuurlijk ook voor kiezen om ‘hun’ lantaarnpaal pas bij zonsopgang te laten doven, wat we natuurlijk nog prettiger vinden.