Spannende weken voor bibliotheek Schoonoord

biblDe komende weken worden spannend voor bibliotheek Schoonoord en de andere bibliotheekvestigingen in de gemeente Coevorden. Tijdens de commissievergadering van 1 november en de gemeenteraadsvergadering van 8 november wordt de meerjarenbegroting van de gemeente besproken. In de beleidsvoornemens van het college zit onder andere het voorstel om de subsidie voor de bibliotheken structureel met € 100.000,– te verhogen. Als dit voorstel door de gemeenteraad wordt aangenomen betekent dit dat de bibliotheek in Schoonoord, weliswaar in verkleinde vorm, kan blijven voortbestaan. Vanuit de bibliotheken hopen wij op een positieve uitslag voor de inwoners van Schoonoord en de andere dorpen. Wilt u ons steunen, neem dan contact op met de fractie van de politieke partij die uw voorkeur heeft en geef aan dat zij het beleidsvoornemen van de gemeente betreffende de bibliotheken moeten ondersteunen.