Reuma fonds

reuma

U weet dat er regelmatig moet worden gecollecteerd, ditmaal voor het Reumafonds.
De collecte  is in de week van 13 t/m 18 maart in De Kiel.
We zoeken daarvoor nog collectanten.

Heeft u interesse die week ons, het Reumafonds, te helpen, dan kunt u bellen naar Alice Arling, tel. 0591-382474