Fietspad verlichting

Eindelijk is het zo ver: we zijn klaar met de aanleg van de lichtmasten langs het fietspad rond De Kiel!  Zoals bekend kregen we een bijdrage uit het Stimuleringsfonds 2016 van de gemeente en omdat Dorpsbelang Schoonoord zo vriendelijk was om dit project ook in te brengen bedroeg de totale subsidie € 20.000. We hadden een offerte aangevraagd bij een landelijk grote speler op dit gebied; daarmee zouden we 20 masten inclusief armaturen, kabels en aansluitingen kunnen aanschaffen. Wethouder Zwiers opperde om eens te informeren bij Sustainder, de door de bedrijfsleiding voortgezette fabriek van Philips Lighting in Emmen. Die waren vanaf het begin erg enthousiast over ons project en uiteindelijk kregen we voor die € 20.000 totaal 26 masten, waarvan de armaturen ook nog eens veel geavanceerder zijn. Met passen en meten: hoe breed zijn de kavels, hoe ver moeten de masten uit elkaar, kunnen we langs een weide ook palen plaatsen enz. heeft dat uiteindelijk geleid tot het plaatsen van 16 lichtmasten tussen De Kiel en Schoonoord en 10 ten noorden van De Kiel.

Totaal is er op 10 dagen (van gemiddeld zo’n 5 uur) door veel vrijwilligers uit De Kiel gewerkt aan het graven van de sleuven en het leggen van grondkabels vanaf de meterkast bij de mensen thuis tot in de lichtmasten, die ook allemaal stevig en waterpas moesten worden geplaatst. Van Mucro kregen we op de meeste dagen gratis de beschikking over een minikraan en door Ibel Bos werd een door benzinemotor aangedreven grondboor aan ons uitgeleend. Ook kregen we een fikse korting bij Fixet op de grondkabels.

De aanwonenden zijn erg enthousiast en dat bleek ook wel: men stond toe dat er in de soms keurige tuinen werd gegraven en door de buitenmuren werd geboord. Daarnaast zijn de aanwonenden bereid om gratis elektriciteit te leveren voor de verlichting van een openbaar fietspad en dat is, lijkt ons, uniek in Nederland. We zijn dan ook erg blij met de geweldige bijdragen aan dit project. De komende tijd gaat installatiebureau Gerrit Panjer bij de meeste mensen alles aansluiten, maar ook zijn door professionele vrijwilligers uit De Kiel al enkele panden aangesloten. Het wachten is trouwens nog op de bewegingssensoren. Deze zullen in de loop van de maand worden geleverd.

Door de aanwonenden wordt verschillend gedacht over de tijden dat de lampen moeten branden. Als dorpsbelangen De Kiel dachten we er aan om de lampen tot 24:00 uur ’s nachts onafgebroken te laten branden. Daarna kunnen ze aangaan als er fietsers aankomen en dan doven ze na enkele minuten weer. Er zijn echter ook aanwonenden die het liever wat donkerder hebben rond hun huis (maar toch enthousiast meewerken!) en we kunnen ons dan ook voorstellen dat de lampen al eerder uitgaan, waarna de sensoren het overnemen. Hierover hebben we nog overleg met de aanwonenden.

Tot slot en zeker niet het onbelangrijkst: op vrijdag 10 november rond 17:00 uur wordt de verlichting officieel geopend. Wethouder Huizing zal de openingshandeling verrichten. We nodigen u hiervoor van harte uit en hopen dat u komt. Wij zorgen voor een begeleidend drankje. We verzamelen in het dorpshuis.

Het bestuur