Herbestraten fietspad

Namens het bestuur van Dorpsbelangen wil ik u het volgende mededelen.  Na overleg met de verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente Coevorden, is besloten om op korte termijn het fietspad gelegen aan de Eserstraat vanaf huisnummering 1 t/m 37 geheel te gaan her bestraten. De herbestrating van het fietspad vindt plaats in het kader van de reeds opgetreden beschadigingen aan het fietspad tijdens de werkzaamheden m.b.t. realiseren en het voorzien van een nieuwe asfalt laag aan het wegdek van de Eserstraat. Zo is het naastgelegen fietspad tijdens deze werkzaamheden regelmatig gebruikt als ontsluitingsroute door o.a. auto’s, vracht- en landbouwverkeer,  richting Eserveen en of de Rolderstraat. Mede hierdoor is het fietspad dermate beschadigd geraakt dat er gevaarsituaties kunnen ontstaan.

Zoals ik u al eerder mededeelde zullen de werkzaamheden op korte termijn plaats gaan vinden. Wij  kunnen u echter op dit moment nog geen datum noemen waarop deze werkzaamheden aan het fietspad gaan aanvangen. Reden hiervan is o.a. het natte weerbeeld wat zich de afgelopen tijd heeft laten zien.  Daarnaast heeft de uitvoerder met zijn bedrijfsplanning te maken. Maar u wordt tijdig op de hoogte gebracht van de aanvang van de voorgenoemde werkzaamheden.

Ik kan u wel melden, dat deze werkzaamheden in opdracht van de gemeente Coevorden worden uitbesteed aan de firma De Roo Wegenbouw uit Emmen. Inmiddels heb ik een terug belafspraak gemaakt met de firma De Roo om praktische informatie met elkaar te delen. Wij vinden nml. als bestuur van  dorpsbelangen, dat de overlast die voor u mogelijk gaat ontstaan tijdens deze werkzaamheden tot een minimum moeten worden beperkt. Zodra er meer informatie voorhanden is wordt u op de hoogte gebracht.

Ik hoop u even voldoende geïnformeerd te hebben en wens een ieder een fijne dag toe.

Namens het bestuur van Dorpsbelangen

Rob Thiele.