Crea-groep

Iedereen is op creatief vlak in staat tot meer dan hij of zij zich realiseert!

Regelmatig organiseert de Crea-groep leuke, ontspannende, creatieve activiteiten.

crea

Meer informatie bij Roelie de Boer op 381116.