Excursie Bargerveen

266px-Meerstalblok_Bargerveen2Graag herinneren we u aan de excursie naar het Bargerveen op zaterdagmiddag 13 mei. Deze excursie staat onder leiding van Piet Ursem, oud dorpsgenoot en beheerder van het gebied namens Staatsbosbeheer. We komen ook op plaatsen waar de toegang normaal gesproken beperkt is. Het beheer van het gebied, planten en vogels komen ruim aan bod. Er kunnen nog enkele personen bij, maar meldt u zich snel aan want de deelname is wel beperkt.

Opgave bij Jaap Ruiter: 382070