Dorpsmaaltijd

De werkgroep activiteiten lijkt het gezellig om in de adventtijd, de gezellige tijd voor Kerstmis, een gezamenlijke dorpsmaaltijd te organiseren. Een maaltijd voor en door dorpsgenoten. Voor jong en oud, ouders, kinderen, tieners, jongvolwassenen, opa’s en oma’s, maar ook ouderen, alleenstaanden, samenwonenden en iedereen die niet genoemd is. Met andere woorden: een maaltijd waar iedereen uit het dorp en omgeving welkom is. Deze maaltijd willen we houden op DONDERDAG 14 DECEMBER A.S. (dus niet op vrijdag de 15de zoals in het vorige dorpskrantje is vermeld). Het aperitief is om 17.30 uur in het DORPSHUIS. Voor deze maaltijd vragen wij €5,- p.p. Dit is inclusief 1 consumptiebon (meer consumpties voor eigen rekening). Kinderen tot 12 jaar €2,50 per kind inclusief ranja.

Geef je zo snel mogelijk op. Opgeven kan tot uiterlijk 8 december a.s. o.v.v. Naam, telefoonnummer of mailadres, met hoeveel personen en/of kinderen je komt en je dieet of allergieën (bv. vegetarisch, gluten- of melk allergie, etc.). Opgeven bij Hennie Schans of Angelina van Ginneken.