Winteravond

De eerste winteravond staat voor de deur.  is het zover!!!!!!! We hebben deze keer het dierenasiel Beilen uitgenodigd. Alwin Tol, beheerder Provinciaal Drents Dierenthuis Beilen, zal in gezelschap van twee of drie van zijn honden uitleg geven over het reilen en zeilen van het dierenasiel. Je kunt meer informatie vinden op hun website www.dierenasielbeilen.nl. Het beloofd weer een gezellige, spannende en informatieve avond te worden, zeker voor de vele dierenliefhebbers onder ons. Bij voldoende belangstelling bestaat ook nog de mogelijkheid voor het organiseren van een rondleiding op een nader te bepalen tijdstip. Opgave van te voren is niet nodig, maar i.v.m. de koffie etc. is het wel handig als we weten hoeveel belangstellenden en dierenliefhebbers we kunnen verwachten, laat dit dan even weten aan Arie de Groot.

Dorpsmaaltijd

De werkgroep activiteiten lijkt het gezellig om in de adventtijd, de gezellige tijd voor Kerstmis, een gezamenlijke dorpsmaaltijd te organiseren. Een maaltijd voor en door dorpsgenoten. Voor jong en oud, ouders, kinderen, tieners, jongvolwassenen, opa’s en oma’s, maar ook ouderen, alleenstaanden, samenwonenden en iedereen die niet genoemd is. Met andere woorden: een maaltijd waar iedereen uit het dorp en omgeving welkom is. Deze maaltijd willen we houden op DONDERDAG 14 DECEMBER A.S. (dus niet op vrijdag de 15de zoals in het vorige dorpskrantje is vermeld). Het aperitief is om 17.30 uur in het DORPSHUIS. Voor deze maaltijd vragen wij €5,- p.p. Dit is inclusief 1 consumptiebon (meer consumpties voor eigen rekening). Kinderen tot 12 jaar €2,50 per kind inclusief ranja.

Geef je zo snel mogelijk op. Opgeven kan tot uiterlijk 8 december a.s. o.v.v. Naam, telefoonnummer of mailadres, met hoeveel personen en/of kinderen je komt en je dieet of allergieën (bv. vegetarisch, gluten- of melk allergie, etc.). Opgeven bij Hennie Schans of Angelina van Ginneken.