Verbouwing bibliotheekruimte Schoonoord

Na maanden van onzekerheid gaat het nu echt gebeuren, de verbouwing van de bibliotheekruimte van Schoonoord. De bibliotheek is in verband hiermee gesloten van 6 tot en met 19 november. Omdat niet alle informatieve boeken meegaan naar de nieuwe ruimte houdt de bibliotheek vanaf nu tot en met 2 november verkoop van haar afgeschreven informatieve boeken. Vanaf maandag 20 november is de bibliotheek weer geopend. Naast romans, grote letterboeken, en boeken voor kinderen tot 4 jaar beschikt de bibliotheek dan ook weer over een kleine collectie tijdschriften. Tevens wordt er uitgeleend via Zelfservice.

De openingstijden vanaf 20 november zijn:

Maandag: 14.00-17.00 uur
Donderdag: 14.00-17.00 en 18.00-20.00 uur

Daarnaast is de bibliotheek geopend  als de beheerder van het Dorpshuis aanwezig is. Er zijn dan geen medewerkers aanwezig, u kunt alleen inleveren, lenen en verlengen.

Dorpsbieb

Gaat u snel weer eens kijken in onze bibliotheek op het dorpsplein?

Sinds vorige week is een deel van  de volwassenen-boeken vernieuwd en zijn de oudere boeken  weggehaald. Alles ziet er weer fris uit en de boeken staan netjes in het gelid. Dat weghalen is trouwens een hele klus voor mij. Er worden heel wat boekenkasten bij u thuis leeggeruimd en de boeken worden dan in onze Dorpsbieb neergezet.

U bent er van af, maar voor mij begint het dan pas:

-Uitzoeken of de boeken er nog mooi genoeg uitzien
-niet verouderd zijn
-wat inhoud betreft passen.

Want:

U leest zelf ook liever een boek wat er fris uitziet, u aanspreekt en geen antiek verhaal is – Er vallen jammer genoeg heel wat boeken af die ik per fiets naar mijn garage vervoer. Zodoende ga ik heel wat keren heen en weer…….. Daarom de dringende vraag: Heeft u boeken over breng ze dan a.u.b. naar mij -NOORDERWEG 6- (In de carport is altijd plaats en een kleine moeite om i.p.v. linksom dorpsplein, rechtsom Noorderweg 6 te gaan,  toch?? . Voor de jeugd komen er ook nieuwe boeken. Ik merk dat, nu de bibliotheek in Schoonoord geen B- , C –  en D – boeken meer heeft, er vaak gebruik wordt gemaakt van de Dorpsbieb!

Nieuwsgierig geworden? Ga gauw kijken!

Groeten van Selma Roos

Fietspad verlichting

Eindelijk is het zo ver: we zijn klaar met de aanleg van de lichtmasten langs het fietspad rond De Kiel!  Zoals bekend kregen we een bijdrage uit het Stimuleringsfonds 2016 van de gemeente en omdat Dorpsbelang Schoonoord zo vriendelijk was om dit project ook in te brengen bedroeg de totale subsidie € 20.000. We hadden een offerte aangevraagd bij een landelijk grote speler op dit gebied; daarmee zouden we 20 masten inclusief armaturen, kabels en aansluitingen kunnen aanschaffen. Wethouder Zwiers opperde om eens te informeren bij Sustainder, de door de bedrijfsleiding voortgezette fabriek van Philips Lighting in Emmen. Die waren vanaf het begin erg enthousiast over ons project en uiteindelijk kregen we voor die € 20.000 totaal 26 masten, waarvan de armaturen ook nog eens veel geavanceerder zijn. Met passen en meten: hoe breed zijn de kavels, hoe ver moeten de masten uit elkaar, kunnen we langs een weide ook palen plaatsen enz. heeft dat uiteindelijk geleid tot het plaatsen van 16 lichtmasten tussen De Kiel en Schoonoord en 10 ten noorden van De Kiel.

Totaal is er op 10 dagen (van gemiddeld zo’n 5 uur) door veel vrijwilligers uit De Kiel gewerkt aan het graven van de sleuven en het leggen van grondkabels vanaf de meterkast bij de mensen thuis tot in de lichtmasten, die ook allemaal stevig en waterpas moesten worden geplaatst. Van Mucro kregen we op de meeste dagen gratis de beschikking over een minikraan en door Ibel Bos werd een door benzinemotor aangedreven grondboor aan ons uitgeleend. Ook kregen we een fikse korting bij Fixet op de grondkabels.

De aanwonenden zijn erg enthousiast en dat bleek ook wel: men stond toe dat er in de soms keurige tuinen werd gegraven en door de buitenmuren werd geboord. Daarnaast zijn de aanwonenden bereid om gratis elektriciteit te leveren voor de verlichting van een openbaar fietspad en dat is, lijkt ons, uniek in Nederland. We zijn dan ook erg blij met de geweldige bijdragen aan dit project. De komende tijd gaat installatiebureau Gerrit Panjer bij de meeste mensen alles aansluiten, maar ook zijn door professionele vrijwilligers uit De Kiel al enkele panden aangesloten. Het wachten is trouwens nog op de bewegingssensoren. Deze zullen in de loop van de maand worden geleverd.

Door de aanwonenden wordt verschillend gedacht over de tijden dat de lampen moeten branden. Als dorpsbelangen De Kiel dachten we er aan om de lampen tot 24:00 uur ’s nachts onafgebroken te laten branden. Daarna kunnen ze aangaan als er fietsers aankomen en dan doven ze na enkele minuten weer. Er zijn echter ook aanwonenden die het liever wat donkerder hebben rond hun huis (maar toch enthousiast meewerken!) en we kunnen ons dan ook voorstellen dat de lampen al eerder uitgaan, waarna de sensoren het overnemen. Hierover hebben we nog overleg met de aanwonenden.

Tot slot en zeker niet het onbelangrijkst: op vrijdag 10 november rond 17:00 uur wordt de verlichting officieel geopend. Wethouder Huizing zal de openingshandeling verrichten. We nodigen u hiervoor van harte uit en hopen dat u komt. Wij zorgen voor een begeleidend drankje. We verzamelen in het dorpshuis.

Het bestuur

Taalpunten in Schoonoord

Wil je beter lezen en schrijven?

Kun je niet goed lezen of schrijven? Vind je werken met de computer moeilijk? Als je moeite hebt met lezen en schrijven loop je tegen veel dingen aan. Veel andere mensen hebben hetzelfde probleem. Blijf er niet mee zitten. Stap binnen bij het Taalpunt in het Dorpshuis in Schoonoord. Je krijgt daar informatie over taallessen of computerlessen. Deze lessen zijn gratis.

 Wil je taalvrijwilliger worden?

In Nederland zijn 2.4 miljoen mensen die niet goed kunnen lezen, schrijven, rekenen of werken op de computer. We noemen dit laaggeletterdheid. In de gemeente Coevorden zijn ong. 3800 mensen laaggeletterd. De gemeente Coevorden, de bibliotheek en een aantal andere organisaties gaan dit probleem aanpakken. Hiervoor zijn in Schoonoord en Coevorden Taalpunten geopend. Bij de Taalpunten kun je informatie krijgen over werken als taalvrijwilliger en de trajecten voor mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, rekenen of werken met de computer. Je volgt als vrijwilliger een training zodat je mensen die laaggeletterd zijn kunt begeleiden. Mensen die laaggeletterd zijn kunnen via een Taalpunt gratis een taaltraject volgen.

Contact (voor vrijwilligers en deelnemers):

Elke donderdag is er een inloopuur:

15.00 uur tot 16.00 uur in het Dorpshuis in Schoonoord

Je kunt op deze tijden bij mij langskomen of je kunt een afspraak maken via:

06 25638186    info@taalpuntcoevorden.nl

Wilma Stuit  –   Taalpuntcoördinator gemeente Coevorden

Cursus Digisterker, werken met de elektronische overheid

De overheid doet steeds meer via het internet. Of het nu gaat om uw aangifte doen bij de Belastingdienst, aanvragen van huurtoeslag en andere toeslagen, om werk  zoeken of om het doorgeven van een verhuizing. En vanaf 2017 gaat alle communicatie met de overheid via internet. Maar dat kan lastig zijn, vooral als u niet zo handig bent met een computer of met internet. Niet zo lang geleden bleek tijdens een uitzending van Radar dat de overheid al heel veel communiceert via het internet maar dat veel burgers dat nog heel lastig vinden en er nog weinig van weten. Geldt dat ook voor u?? Dan is deze cursus wellicht iets voor u. Tijdens de cursus leert u stap voor stap om steeds meer via internet te regelen. U leert hoe u gebruik kunt maken van digitale (overheids)diensten, zoals van gemeente, mijn overheid, UWV, sociale verzekeringsbank.

Tijdens vier bijeenkomsten leert u:

  • DigiD aanvragen en gebruiken;
  • Zoeken en vinden van overheidsinformatie;
  • Aanvragen van overheidsinformatie;
  • Gebruik van overheidsinformatie;
  • ‘Mijn omgevingen’
  • Regelhulp

De cursus wordt gegeven door twee gecertificeerde docenten Digisterker in groepen van maximaal 6 personen. De docenten leggen de verschillende onderwerpen stap voor stap uit. In de cursus maakt u oefeningen op een computer. Daarnaast ontvangt u een werkboek waarin u alle informatie nog eens rustig kunt nalezen.

Cursusdata:
Maandag 23 en 30 oktober, 6 en 13 november.
Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: bibliotheek Schoonoord

U kunt zich aanmelden via de website van de bibliotheek, www.bibliotheekschoonoord.nl