‘Dorpendokter’ Thissen komt langs

Op uitnodiging van de politieke partij Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) zal sociaal-geograaf dr. Frans Thissen op donderdag 19 oktober a.s. in café-restaurant Cornelis in Dalen een lezing  geven over dorpen. Zijn leven lang houdt Thissen zich al bezig met het platteland en de dorpen. Als geen ander weet hij dat wonen in een dorp sterk verandert. Een deel van de inwoners trekt weg, scholen sluiten en de vergrijzing neemt toe. Maar Thissen, die werkt aan de Universiteit van Amsterdam, heeft tips voor dorpen. Waarmee kunnen zij het tij keren en zorgen dat het dorp overleeft? Hij wijst inwoners erop dat het goed is vooruit te kijken en niet terug te verlangen naar hoe het dorp vroeger was. Een nieuwe ‘jas’ zou juist de overlevingskansen vergroten. Dorpendokter Thissen heeft al in meerdere gemeenten voordrachten en inleidingen gehouden met als thema ‘hoe blijven dorpen leefbaar en sociaal vitaal’. De lezing begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk. Inloop vanaf 19.30 uur. Aanmelden voor de lezing is gewenst en kan via info@bbc2014.nl

Herbestraten fietspad

Namens het bestuur van Dorpsbelangen wil ik u het volgende mededelen.  Na overleg met de verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente Coevorden, is besloten om op korte termijn het fietspad gelegen aan de Eserstraat vanaf huisnummering 1 t/m 37 geheel te gaan her bestraten. De herbestrating van het fietspad vindt plaats in het kader van de reeds opgetreden beschadigingen aan het fietspad tijdens de werkzaamheden m.b.t. realiseren en het voorzien van een nieuwe asfalt laag aan het wegdek van de Eserstraat. Zo is het naastgelegen fietspad tijdens deze werkzaamheden regelmatig gebruikt als ontsluitingsroute door o.a. auto’s, vracht- en landbouwverkeer,  richting Eserveen en of de Rolderstraat. Mede hierdoor is het fietspad dermate beschadigd geraakt dat er gevaarsituaties kunnen ontstaan.

Zoals ik u al eerder mededeelde zullen de werkzaamheden op korte termijn plaats gaan vinden. Wij  kunnen u echter op dit moment nog geen datum noemen waarop deze werkzaamheden aan het fietspad gaan aanvangen. Reden hiervan is o.a. het natte weerbeeld wat zich de afgelopen tijd heeft laten zien.  Daarnaast heeft de uitvoerder met zijn bedrijfsplanning te maken. Maar u wordt tijdig op de hoogte gebracht van de aanvang van de voorgenoemde werkzaamheden.

Ik kan u wel melden, dat deze werkzaamheden in opdracht van de gemeente Coevorden worden uitbesteed aan de firma De Roo Wegenbouw uit Emmen. Inmiddels heb ik een terug belafspraak gemaakt met de firma De Roo om praktische informatie met elkaar te delen. Wij vinden nml. als bestuur van  dorpsbelangen, dat de overlast die voor u mogelijk gaat ontstaan tijdens deze werkzaamheden tot een minimum moeten worden beperkt. Zodra er meer informatie voorhanden is wordt u op de hoogte gebracht.

Ik hoop u even voldoende geïnformeerd te hebben en wens een ieder een fijne dag toe.

Namens het bestuur van Dorpsbelangen

Rob Thiele.

Digitale dienstverlening

Beste Kielenaren en buren,

Hoe ervaren inwoners de digitale dienstverlening van de gemeente Coevorden? De gemeente Coevorden maakt in haar dienstverlening steeds meer gebruik van digitale kanalen. Dat is sneller en heeft voor inwoners als voordeel dat ze tijdens kantooruren niet meer naar het gemeentehuis hoeven te komen. Tegenwoordig maken veel inwoners gebruik van het internet. De komende tijd doet de rekenkamercommissie van de gemeente Coevorden onderzoek naar haar digitale dienstverlening.

Onderzoek

Vanaf maandag 4 september kunnen inwoners van de gemeente Coevorden hun mening laten horen door een vragenlijst in te vullen via www.coevorden.nl/digitaledienstverlening. De vragenlijst kan worden ingevuld tot en met 25 september. Hoe vinden inwoners het om een online afspraak te maken? Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een paspoort? Hoe is het om digitaal een verhuizing door te geven? Of een klacht te melden over de openbare ruimte?

Enquête schriftelijk invullen

Ook van inwoners die geen gebruik maken van de digitale diensten van de gemeente, hoort de gemeente graag hun mening. Zij kunnen de enquête ophalen bij de balie van het gemeentehuis. De vragenlijsten kunnen ook per post worden opgestuurd. Inwoners kunnen een vragenlijst aanvragen bij de gemeente door te bellen naar 14 (0524).

Diana van Uffelen

Dag van de Senioren

Dag van de Senioren Schoonoord/Sleen e.o.
Vrijdag 6 oktober 2017 in Cafe-restaurant Wielens in Noord-Sleen
Aanvang 15.00 uur, zaal open 14.30 uur

Kosten E 10,00 per persoon

Opgeven vóór 1 oktober a.s. bij Roelie de Boer

Cursussen

Cursus Klik en Tik

De bibliotheken in de gemeente Coevorden bieden een cursus Klik & Tik aan, een programma dat cursisten kennis laat maken met computers en het internet. Voor iedereen met geen of weinig kennis over het werken met de computer en internet organiseert de bibliotheek in Coevorden deze cursus. De cursisten leren over de computer, het toetsenbord en het werken met een muis. Daarna gaan ze “het internet op”. Met deze basiskennis gaan ze “samen op het web”, ook leren de cursisten over social media, Facebook, Whatsapp, Skype en Instagram. Samen met de cursusleider leert u, in uw eigen tempo, meer over de computer en het gebruik ervan. Klik & Tik is een oefenprogramma voor mensen die geen kennis van computers, internet en sociale media hebben.

Bibliotheek Schoonoord
Op dinsdag 26/09 – 03/10 – 10/10 – 17/10 – 24/10 van 10.00-12.00 uur

E-mail: info@bibliotheekschoonoord.nl
Tel: 088-0128255

Cursus Digisterker

De overheid doet steeds meer via het internet. Of het nu gaat om de aanvragen van huurtoeslag, om werk te zoeken of om het doorgeven van een verhuizing. En vanaf 2017 gaat alle communicatie met de overheid via internet. Door het volgen van deze cursus kom je goed beslagen ten ijs.

Je kunt leren hoe je gebruik kunt maken van digitale (overheids)diensten, zoals van gemeente, mijn overheid, UWV, sociale verzekeringsbank. De cursus” Digisterker – werken met de e-overheid” helpt je op weg.

De inhoud van de cursus bestaat o.a. uit :

– Digid aanvragen en gebruiken
– zoeken en vinden van overheidsinformatie
– aanvragen van overheidsinformatie
– mijn omgevingen

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten, wordt gegeven door twee gecertificeerde docenten Digisterker in groepen van maximaal 4 personen.

Bibliotheek Schoonoord:
Op maandag 25/09 – 02/10 – 09/10 – 16/10 van 10.00-12.00 uur

E-mail: info@bibliotheekschoonoord.nl
Tel: 088-0128255