VVN adviseert ouders brugklassers

Maandag 4 september beginnen ook de scholen weer in Zuid oost Drenthe.
Het is dan ook nog steeds nodig om automobilisten er op te wijzen dat de
kinderen weer op weg zijn naar school. Voor het voortgezet onderwijs
zijn veel kinderen en ook brugklassers onderweg naar hun nieuwe school.
Soms ook een nieuwe route en dus ook mogelijke gevaren die ze niet kennen.
Vooral jongere fietsers zijn erg kwetsbaar in het verkeer. Begin van het
nieuwe schooljaar vinden twee keer zoveel ongevallen plaats.
Het is dus belangrijk dat ouders samen met hun kinderen op de fiets de route
rijden en de gevaarlijke punten te bespreken. Ook zouden ouders er op moeten wijzen
de smart Phone op de fiets niet te gebruiken. Ook is het zaak om de fiets nog
even na te zien. Zodat de kinderen naar en van school weer veilig thuis komen.

Glasvezel samenwerking

De 6 glasvezel initiatieven, waarin alle 27 dorpen van de gemeente Coevorden zijn vertegenwoordigd, gaan samenwerken en vormen daarbij op korte termijn één organisatie. Alle initiatieven hebben hetzelfde doel namelijk de aanleg van een glasvezelnetwerk. Elk initiatief richtte zich op een bepaald deel van de gemeente Coevorden. Hierbij gaat het niet alleen om de kernen, maar tevens om de buitengebieden, waar geen snel internet aanwezig is.

Initiatief dorpen
Alles op glasvezel Sleen, Diphoorn, Noord-Sleen, Achterste Erm, Kibbelveen, ’t Haantje, Erm
DNS op Glas Dalerpeel, Nieuwe Krim, Steenwijksmoer, Geesbrug, Zwinderen
Reuzenbreedband Schoonoord, De Kiel
Samenbreed Aalden, Meppen, Zweeloo, Benneveld, Wezup, Wezuperbrug
Glasvezel Stidal Dalerveen, Stieltjeskanaal, Holsloot
Verbreedband Dalen, Gees, Oosterhesselen, Wachtum

De buurtschappen rond bovenstaande dorpen worden hierin vanzelfsprekend meegenomen. Daarmee is de gehele gemeente Coevorden gedekt, immers in de stad Coevorden ligt al glasvezel. De vele vrijwilligers van de initiatieven zijn in eerste instantie begonnen met het in kaart brengen van belangstelling voor glasvezel. Ondanks dat niet alle initiatieven klaar zijn met de vraaginventarisatie kan nu al geconcludeerd worden dat de behoefte aan een glasvezelnetwerk groot is. Er zijn dorpen waar 95% van de inwoners heeft aangegeven, dat zij graag aangesloten willen worden op een glasvezelnetwerk. Mede op initiatief van wethouder Jan Zwiers van de gemeente Coevorden is het overleg tussen de 6 initiatieven op gang gekomen en zijn de mogelijkheden om te komen tot een samenwerking onderzocht. Ook Verbind Drenthe, een speciaal voor professionele ondersteuning van glasvezelinitiatieven door de provincie opgerichte stichting, heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van deze samenwerking. Een wijziging van het provinciaal beleid voor de facilitering van de glasvezelinitiatieven maakt het voor (te) kleine initiatieven erg moeilijk om hun plannen te realiseren. Samenwerken is daardoor min of meer een logische stap geworden. Gezamenlijk wordt nu de ontwikkeling van een netwerk, het opstellen van een businessplan, de financiering, etc. opgepakt. De verwachting is dat belangrijke voordelen te behalen zijn met deze schaalvergroting. De bedoeling is dat er uiteindelijk één organisatie ontstaat die aanleg, beheer, onderhoud, e.d. gaat verzorgen. De huidige glasvezel-initiatieven blijven actief betrokken bij de ontwikkelingen. Hoe de nieuwe organisatie eruit komt te zien, wordt nog aan gewerkt. De aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van de gemeente Coevorden is sterk afhankelijk van de medewerking en facilitering van de provincie Drenthe en de gemeente Coevorden. Omdat zowel de provincie als de gemeente de noodzaak van de aanleg van een glasvezelnetwerk inzien, is er het volste vertrouwen dat die medewerking er komt.

Rijwielvierdaagse 2017

Beide voorgaande jaren kwamen de groepen fietsers al vanaf een uur of 9 aanrijden vanuit Westerbork en dan hadden ze ontzettend veel zin in koffie en cake. Met als gevolg erg druk en hoge omzetten. Dit jaar echter stonden we vanaf een uur of half negen al helemaal klaar, maar geen fietsers! Pas vanaf een uur of half elf, elf uur druppelden de eerste deelnemers aan de Rijwielvierdaagse binnen. Binnen? Nee, het grootste deel reed met dezelfde snelheid door onder het uitroepen van: “we hebben al koffie gehad!” Ze wilden niet eens horen dat onze koffie de beste was van de hele Drentse Rijwielvierdaagse. Tot overmaat van ramp had de organisatie op het laatste moment ook nog een deel van de route verlegd, waardoor we heel wat deelnemers misten. Maar goed; het was weer heel gezellig met veel humor en mooie gesprekken. We hadden toch nog een omzet van ruim € 180. Na aftrek van de kosten zal er netto zo’n € 130 overblijven. Alle vrijwilligers, cakebakkers en andere ondersteuners heel hartelijk dank. Volgend jaar misschien toch maar eens met de organisatie overleggen of we misschien iets officieels kunnen worden? Dat laten we graag aan de werkgroep Leuk over om over na te denken.