Nieuws van de bibliotheek

Zoals eerder in Schoonoords Krantje aangekondigd gaat de bibliotheek van Schoonoord, conform het besluit van de gemeente, inkrimpen. Dit betekent dat er straks alleen nog boeken voor volwassenen zullen zijn, aangevuld met boeken voor kinderen tot 4 jaar. Daarnaast zullen er nog een collectie grote letterboeken en tijdschriften zijn. Deze en volgende week zullen de collecties voor de jeugd worden weggehaald. Een groot deel van deze collecties gaan naar de Bibliotheken op school in Schoonoord en andere scholen in de gemeente Coevorden. Het restant van de collectie wordt afgeschreven en is te koop in de bibliotheek van Schoonoord. Dit betekent dat kinderen straks niet meer zelf boeken kunnen uitzoeken in de bieb maar natuurlijk altijd nog wel boeken kunnen reserveren die ze dan vervolgens in Schoonoord kunnen ophalen en uitlenen.

Huttenkamp

Hallo jeugd uit De Kiel,

15 juli a.s om 14.00 uur organiseert de Kinderclub een huttenkamp voor alle kinderen van de basisschool en de (oudere) jeugd uit De Kiel. Locatie : achter op het grasveld van CBS De Kiel.

Enige info van deze dag :

Afhankelijk van opgave worden er groepjes gevormd waar je gezamenlijk voor jullie groep een hut
bouwen met medewerking van nog een ouder iemand vanuit het voortgezet onderwijs. De hut kun je maken van al het beschikbare hout , pallets en andere materialen dat aanwezig is en je kunt het zo maken dat wanneer je toestemming heb van je ouders er ook een nacht in geslapen kan worden onder toezicht van leden van de kinderclub. Voor eten en drinken zal gezorgd worden en ook in de avond zullen we een leuk programma met elkaar doen. Geef jullie met z’n allen op , zodat we een leuke activiteit met elkaar hebben en dat alle inspanning
en voorbereiding vanuit de kinderclub lonend mag zijn. Hopelijk hebben we ook mooi weer om deze activiteit tot een geslaagd einde te brengen. Opgave kan via de mail kinderclubdekiel@gmail.com of de opgave lijsten op school.
( graag voor 10 juli ). Deelnemers krijgen nog nadere info.

Kwijt geraakt

Vandaag (16 juni) is rond 8 uur ‘s avonds onze hond Jacky haar spalk kwijt geraakt in het bos van Schoonoord. Wij hebben al op meerdere plekken gezocht maar hebben hem niet gevonden. Ze is hem kwijt geraakt in de buurt van de Kielse kei, richting Schoonoord. Als iemand het vind zou, diegene dan mij een berichtje willen sturen of willen bellen op: 0591-381819. Het is een heel belangrijk onderdeel voor haar poot. Delen wordt gewaardeerd! Hiernaast een foto van de spalk.

Yaelle Schaarman

Rondom De Kiel

Aanstaande maandag beginnen we weer met de wandeling Rondom De Kiel. Dit is een aanrader voor alle nieuwe inwoners, maar zeer zeker ook voor de ander inwoners. We starten om klokslag 14.00 uur vanaf het dorpsplein. Vooraf opgeven is niet nodig. U bent van harte welkom op deze gezellige en leerzame route. In de maand juni wordt er meermalen extra aandacht besteed aan de goed te horen vogels. U komt toch ook? Deelname kost slechts € 3,00.

Wij wensen iedereen veel wandelplezier toe.