Lentefair en Loopfietsenrace

lentefairVrijdag 7 april van 16:00-18:30 is er een Lentefair en Loopfietsenrace bij CBS De Kiel
De middag bestaat o.a. uit een loopfietsenrace is voor kinderen  van 2-5 jaar, opgave kan bij miriamlangelaar@hotmail.comDus kent u nog kinderen uit de regio die dit leuk zouden vinden, wellicht kunt u dan de flyer doorsturen, of ons laten weten, dan brengen we een flyer langs. Tijdens de lentefair zijn er verschillende kraampjes. Ook  is er een spelletjesparcour voor de kinderen en een voorstelling door een goochelaar/jongleur.  Een feest voor het hele dorp en regio, zegt het voort.

 Miriam Langelaar

Reuzenbreedbanders op pad

breedbandOm naar de volgende fase te gaan met het glasvezel project is het noodzakelijk te weten over er voldoende belangstelling is. In Schoonoord en De Kiel werden brieven en informatie bezorgd en deur aan deur gepolst of er belangstelling is. Op 25-3 trok een team van 4 Kielenaren van deur naar deur om belangstelling te registreren. Niet thuis en nog niet aangemeld: ga naar www.reuzenbreedband.nl en laat weten dat je belangstelling hebt! De aanmelding is vrijblijvend.

 

Kegel / Bowling avond

kegelenOp vrijdagavond 17 maart a.s. organiseert de werkgroep activiteiten een kegelavond. Iedereen die het leuk vindt kan meedoen. Wel even aanmelden bij Angelina van Ginneken, tel. 0612335868. Van 20.00 uur tot 22.00 uur hebben we de kegelbaan in de Alinkhoek in Drouwen gereserveerd, baankosten delen we onder de deelnemers en consumpties zijn voor eigen rekening. We verzamelen om half 8 bij het dorpshuis maar u mag ook op eigen gelegenheid komen.

Vergeet u niet aan te melden en  Doe mee!!

Avondje Spellen

……..…..heeft niets te maken met de Nederlandse taal, hoewel …..Scrabble……………

spelletjesEind 2016 hebben we als Werkgroep LEUK een voorstel gedaan rond Spelavonden: van Rummikub tot Scrabble en van Klaverjassen tot Mah Yong en alles wat daar maar tussen past. Er waren wat aanmeldingen, maar te weinig om iedere week een dergelijke avond, naast dé maandelijkse Winteravond, in de winter te houden, maar voldoende aanmeldingen om eens een Spelavond te organiseren. We hebben nu woensdagavond 5 april a.s. geprikt om 2o.00 uur in ons Dorpshuis onder de gebruikelijke condities: géén deelnamekosten, alleen de consumpties zijn voor eigen rekening. Een spelavond met diverse spellen.

Laat dus even weten of u wilt deelnemen aan deze avond en aan welke spellen/spelletjes u denkt.

Via werkgroep.leuk@dekiel.info kunt u zich opgeven voor deze avond en uw “Spelvoorkeur” aangeven.

Handwerkclub

handwerken_0De Handwerkclub, waar u misschien graag naar toe wilt, komt bijeen op
maandagavond 6 en 20 maart, en op 3 en 17 april in ons dorpshuis.

Loop gewoon binnen. U bent welkom. Wij zijn er rond 20.00 uur.

 

Doppen actie

doppenVandaag worden er maar liefst 28 grote zakken doppen opgehaald voor de geleidehonden. G.E.W.E.L.D.I.G!!!! Dat hebben we met zijn allen toch maar even bij elkaar gespaard in een half jaar tijd. Mijn complimenten. We gaan gewoon lekker door…..

Groetje,

Astrid

Winteravond

coevorden_busWinteravond Diana van Uffelen 22-2-17
Diana zit voor BBC 2014 in de gemeenteraad. Een avond over de gemeentepolitiek. Een interessant onderwerp vooral omdat vaak een gevoel ervaren wordt dat er grote afstand is tussen bestuurders en bewoners. Het leek me goed dit verslag dus vooral te richten op de mogelijkheid om juist wel invloed uit te oefenen.

Lees meer…

Winteravond – verslag

coevorden_busWinteravond Diana van Uffelen 22-2-17
Diana zit voor BBC 2014 in de gemeenteraad. Een avond over de gemeentepolitiek. Een interessant onderwerp vooral omdat vaak een gevoel ervaren wordt dat er grote afstand is tussen bestuurders en bewoners. Het leek me goed dit verslag dus vooral te richten op de mogelijkheid om juist wel invloed uit te oefenen.

Wie hebben het voor het zeggen? Er zijn 3 zogenoemde bestuurslagen:

  1. De gemeenteraad, gekozen door de inwoners en daardoor het belangrijkste bestuursorgaan. Doet kaderstelling en controle, stelt regels, beleid vast en is de baas over het geld)
  2. Burgemeester en wethouders (het dagelijks bestuur)
  3. De burgemeester (kan zelfstandig beslissen, bijvoorbeeld bij zaken die de openbare orde en veiligheid aangaan).

Bij het aantreden van deze coalitie (BBC2014, PvdA en CDA, geformeerd door de BBC = grootste fractie na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014) was de grootste klus het wegwerken van het begrotingstekort. Dat is gelukt en zeker ook heel snel! Aan de ene kant is er enorm bezuinigd, anderzijds is er wel geld gekomen voor initiatieven, zoals het stimuleringsfonds, waar we ruimschoots van mee geprofiteerd hebben met de telefooncelbibliotheek en straks de verlichting van het fietspad. Daarnaast wordt een eigen dorpsbudget overwogen. Hoe kan je nu naast dit soort initiatieven invloed uitoefenen?

Rechtstreeks:

  1. Door een mail te sturen naar de gemeente: info@coevorden.nl
  2. Door contact van inwoners met de verschillende fracties van politieke partijen : meestal gaat dat via de mail, vaak via de website, zie: raad.coevorden.nl/Organisatie (zowel gemeenteraadsleden als partijwebsites)
  3. Via het inspreekrecht: Je kan je aanmelden voor het inspreekrecht bij de commissievergadering. Dan kan je over een agendapunt of een eigen punt iets inbrengen. Dit kan door je tot 24 uur voor de vergadering aan te melden bij de raadsgriffier: griffie@coevorden.nl

Via Dorpsbelangen:

  1. Punten inbrengen bij het bestuur en vragen of zij het bij de gemeente kunnen inbrengen
  2. Wijk en dorpenronde: jaarlijks met burgemeester en wethouder, punten kunnen ook via het bestuur worden ingebracht
  3. Zelf gemotiveerde onderwerpen en voorstellen indienen via de griffie, ondersteund door 50 medebewoners boven de 16 jaar; deze komen dan op de agenda van de gemeenteraad.
  4. Verder vooral ingaan op oproepen van de gemeente om mee te denken over een onderwerp. Voorbeeld: de bijeenkomst over zorg, welzijn en werk op woensdag 1 maart in het Ellertsveld. Aanvang 19.30 uur.

Nieuw zijn de digitale nieuwsbrieven. Gemeentenieuws Coevorden Noord en Coevorden Zuid. Geen informatiepagina’s meer in de krant. Voor de digitale versie van deze maandelijkse nieuwsbrief kunnen inwoners zich aanmelden via www.coevorden.nl/nieuwsbrief . Daarnaast is de nieuwsbrief te vinden in onze telefooncel bibliotheek. Verder is het verstandig om je te abonneren op de attenderingsservice van ruimtelijke plannen.nl. Dit kost niks. Om te voorkomen dat er iets in je omgeving gebeurt waarop je niet had gerekend: een bouwplan, een kapvergunning. Via ruimtelijkeplannen.nl kun je dit voorkomen door je hiervoor aan te melden. Klik door naar Drenthe en klik dan je gemeente aan. Op de website van de gemeente staat alles netjes en overzichtelijk dus neem vooral eens een kijkje: www.coevorden.nl ! Voor De Kiel is de gebiedsgebonden bestuurder: Jeroen Huizing en de gebiedscoördinator: Annie de Vent.

Met haar presentatie gaf Diana uitleg over hoe het gemeentebestuur in elkaar zit, hoe besluiten worden genomen en wat je zoal als raadslid doet. Veel werd verteld verluchtigd met anekdotes en voorbeelden uit de praktijk. Op de vraag wat er in de toekomst nog zoal zou moeten gebeuren gaf iemand aan dat vooral de zorg goed in de gaten moest worden gehouden. Dat het belangrijk is dat mensen het kunnen blijven melden als dingen niet goed gaan. Verder dat het toch fijn zou zijn als je voor een paspoort niet zo’n eind zou hoeven te rijden….. Bijvoorbeeld gewoon ophalen bij de dichtstbijzijnde gemeente. De dorpsgenoten gaven aan de lezing leuk en leerzaam te hebben gevonden.

Met vriendelijke groet

Saskia Minderman (met substantiële ondersteuning van Diana!)

Jeu de Boules baan

foto_jeu_de_boulesOp de extra ledenvergadering van afgelopen woensdag is besloten dat er € 1.500 uit de pot voor een eventueel dorpsfeest wordt bestemd voor de aanleg van een Jeu de Boules baan. Deze wordt dan tegelijk met de herinrichting van het voorste schoolplein in de 2e helft van maart aangelegd.

Het Bestuur