Welstandsbeleid

coevordenMensen met ideeën over welstand worden via de gemeentelijke website uitgenodigd om mee te denken over het nieuwe welstandsbeleid. Misschien is het aardig om dit onder de aandacht van iedereen te brengen. Vroeg of laat krijgt iedereen er een keer mee te maken als hij/zij bouwplannen heeft. Meer lezen via de gemeentelijke website:

https://www.coevorden.nl/nieuws/nieuw-welstandsbeleid-in-coevorden-denkt-u-mee

Hartelijke groet, Diana van Uffelen

Voorleesuurtje

250455Voorleesuurtje en schoen zetten in Bibliotheek Schoonoord

Op donderdag 24 november is er weer een voorleesuurtje in de Bibliotheek van Schoonoord. Er wordt een sinterklaasverhaal voorgelezen en een schoentje geknutseld die de kinderen dan mogen zetten!

Wie weet stopt Sinterklaas daar nog een kleine verrassing in!

Voor kinderen van 3 t/m 6 jaar en meedoen is gratis!

Datum en tijd
donderdag 24 november 2016 (15:45 – 16:45)

Bibliotheek Schoonoord blijft open

biblAfgelopen dinsdag was de gemeenteraadsvergadering waarin de meerjarenbegroting van de gemeente werd besproken. Het beleidsvoornemen van het college om de subsidie van de bibliotheken structureel met € 100.00,00 te verhogen werd aangenomen. Dit betekent dat de bibliotheek in Schoonoord en andere buitendorpen, weliswaar in verkleinde vorm, kan blijven bestaan!! Wij zijn erg verheugd met deze uitkomst.

Fietsverlichting

We hebben de fietspadverlichting gewonnen!

In september hadden we al via de dorpsmail gemeld dat we als dorpsbelangen weer geld zouden aanvragen uit het stimuleringsfonds wijken en dorpen van de gemeente. We hebben toen gekozen voor verlichting van het fietspad tussen De Kiel en Schoonoord. Al jaren stond deze wens hoog op het lampverlanglijstje van ons dorp en ook in onze dorpsvisie is daarvoor veel aandacht ingeruimd.

Door deskundigen werd sterk ontraden om verlichting toe te passen van het doe-het-zelf-niveau op zonnepaneeltjes. Dat verspreid weliswaar licht, maar dat is volstrekt onvoldoende als verlichting van een fietspad. Bovendien is de levensduur zeer beperkt. Er is daarom gekozen voor professionele lichtmasten (bovengronds 4 meter) en armaturen met ledverlichting, die op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Voor een goede verlichting is het daarnaast nodig dat er ongeveer om de 50 meter een lichtmast moet komen, zodat er 20 masten nodig zijn voor het ongeveer 1 kilometer lange traject tussen de Schoonoord en De Kiel. De totale kosten daarvan bedragen € 20.000. Het maximale bedrag dat we uit het fonds kunnen krijgen bedraagt echter € 10.000. We zijn dan ook erg blij dat Dorpsbelangen Schoonoord bereid was om voor de andere helft subsidie aan te vragen. We hebben dus als dorpen de handen ineen geslagen en elk een project van € 10.000 ingediend in de hoop dat er misschien
wel één van beide zou worden gekozen. Dan hadden we in elk geval de helft van de verlichting gekregen, dus bijvoorbeeld een mast om de 100 meter in plaats van om de benodigde 50 meter.

Omdat de provincie vooralsnog geen medewerking wil verlenen aan plaatsing van lichtmasten in de berm tussen weg en fietspad is gekozen voor een alternatieve, onconventionele oplossing. Als nu eens de lichtmasten worden geplaatst in de voortuinen van aanwonenden direct tegen het fietspad aan? En als de aanwonenden dan ook de benodigde elektriciteit gratis zouden willen leveren? Bijkomend voordeel is dat er dan geen toestemmingsprocedure (provincie) en vergunningsprocedure (gemeente) behoeft te worden gevolgd. We hebben daarom in een brief aan de aanwonenden gevraagd of daarvoor belangstelling bestaat. De aanwonenden hebben op een grandioze manier gereageerd. Het resultaat van dat verzoek was dat 92% erg positief was en 83% daadwerkelijk heeft toegezegd hieraan te willen meewerken. We zijn de bewoners daar uiteraard erg erkentelijk voor.

Gisteravond is door de dorpen en wijken in de gemeente Coevorden gestemd over de verschillende initiatieven die waren ingediend. Daarnaast was er ook een oordeel van de vakjury die voor de helf
t meetelde. Het eindresultaat was dat onze beide ingediende projecten op de 2e en 3e plaats van alle 51 ingediende projecten zijn geëindigd! Dat betekent dat we de volledige € 20.000 ontvangen! We zijn hier uiteraard erg blij mee. Het blijkt dat men ons project vooral heeft gekozen omdat bewoners elektriciteit leveren aan de verlichting van een openbaar fietspad. Ook de hoge reactie van 83% heeft de score positief beïnvloed.

We gaan er vanuit dat we het komend voorjaar met de werkzaamheden kunnen starten. Als dorpen zullen we zelf de sleuven van de lichtmasten naar de meterkasten van de aanwonenden gaan graven en we zullen ook de masten plaatsen. Een professioneel bedrijf verzorgt dan de aansluitingen in meterkast en lichtmast. Er komt in de meterkast ook een astronomische klok, die automatisch aan- en uitschakelt. We vragen aan de bewoners de lichtmasten in elk geval tot 12 uur ’s nachts te laten branden dan blijven de stroomkosten beperkt. Omdat de klokken allemaal apart worden ingesteld, kunnen bewoners er natuurlijk ook voor kiezen om ‘hun’ lantaarnpaal pas bij zonsopgang te laten doven, wat we natuurlijk nog prettiger vinden.

High Tea

teaVoor alle dorpsbewoners van 65 jaar en ouder organiseert de werkgroep activiteiten in samenwerking met onze eigen basisschool, CBS De Kiel, een uitgebreide high tea. De Kielse Kinderen gaan speciaal voor u aan de slag om de heerlijkste dingen klaar te maken. Bovendien zullen zij helpen bij de bediening en u vermaken tijdens deze middag.

De high tea is op donderdag 10 november van 14.00 uur tot 16.00 uur in het Dorpshuis. Kosten zijn €4,50 incl. Het zou fijn zijn als u Hennie Schans (tel: 382310) laat weten dat u komt maar u bent ook welkom zonder opgave.

Wij hopen u allen volgende week donderdag, samen met de kinderen, te mogen begroeten!

Spannende weken voor bibliotheek Schoonoord

biblDe komende weken worden spannend voor bibliotheek Schoonoord en de andere bibliotheekvestigingen in de gemeente Coevorden. Tijdens de commissievergadering van 1 november en de gemeenteraadsvergadering van 8 november wordt de meerjarenbegroting van de gemeente besproken. In de beleidsvoornemens van het college zit onder andere het voorstel om de subsidie voor de bibliotheken structureel met € 100.000,– te verhogen. Als dit voorstel door de gemeenteraad wordt aangenomen betekent dit dat de bibliotheek in Schoonoord, weliswaar in verkleinde vorm, kan blijven voortbestaan. Vanuit de bibliotheken hopen wij op een positieve uitslag voor de inwoners van Schoonoord en de andere dorpen. Wilt u ons steunen, neem dan contact op met de fractie van de politieke partij die uw voorkeur heeft en geef aan dat zij het beleidsvoornemen van de gemeente betreffende de bibliotheken moeten ondersteunen.